Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
10.07.2018  

Podaljšanje Protokola o sodelovanju na področju izobraževanja med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino

4. julija 2018 je bil z noto Bosne in Hercegovine podaljšan Protokol na področju izobraževanja med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino. Podaljšanje velja do vstopa BiH v EU.

Vsebina Protokola je dostopna v Uradnem list RS – Mednarodne pogodbe, št. 6/14 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-02-0029?sop=2014-02-0029). Tretji odstavek 2. člena protokola določa da se »glede plačila šolnine za terciarno izobraževanje uporabljajo enaka merila, kot veljajo za domače študente.« Enako seveda velja tudi za državljane Republike Slovenije na študiju v BiH.

Produženje Protokola o saradnji na području obrazovanja između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine

4. jula 2018. je notom Bosne i Hercegovine produžen Protokol na području obrazovanja između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine. Produženje važi do ulaska BiH u EU.

Sadržaj Protokola dostupan je u Službenom listu Republike Slovenije - Međunarodni ugovori, broj 6/14 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-02-0029?sop=2014-02-0029). Treći stav 2. člana Protokola određuje da se "u vezi sa plaćanjem školarine za tercijarno obrazovanje koriste ista mjerila, koja vrijede za domaće studente." Isto naravno vrijedi i za državljane Republike Slovenije na studiju u BiH.