Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
10.02.2022  

Sestanek s predstavniki slovenskih društev v BiH


Pred proslavo  ob dnevu kulture 8. februarja so se veleposlanik Damijan Sedar, namestnik dr. Zvone Žigon, pooblaščena ministrica Danica Lašič in pooblaščeni minister Marjan Ristić sestali s predstavniki slovenskih društev v BiH.


Dvournega posveta pred prireditvijo so se udeležili predstavniki slovenskih društev v BiH: Združenje Slovencev Republike Srbske Triglav Banja Luka, Slovensko združenje meščanov Jožef Špringer Kakanj, Slovensko združenje meščanov občine Breza, Društvo Slovencev Lipa Prijedor in Slovensko društvo Cankar Sarajevo.


Namen srečanja je bil pregled programov dela društev v letošnjem letu, sodelovanje s veleposlaništvom v Sarajevu in konzularno pisarno v Banja Luki, uskladitev dogodkov, pogovor o možnih terminih gostovanja vodje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, okrogle obletnice, skupni dogodki vseh rojakov v državi.
Slovenska izseljenska, pa tudi poslovna in kulturna skupnost sta tesno vpeti v življenje in družbo Bosne in Hercegovine, hkrati pa sta že doslej pokazali veliko mero odprtosti in pripravljenosti za sodelovanje.
Želja in pripravljenost za še nadaljnjo poglobitev sodelovanja v obojestransko korist sta prisotni.

 

 

 


Prije obilježavanja Dana kulture 8. februara, ambasador Damijan Sedar, zamjenik dr. Zvone Žigon, opunomoćena ministrica Danica Lašič i opunomoćeni ministar Marjan Ristić sastali su se sa predstavnicima slovenačkih društava u BiH.


Dvosatnoj konferenciji prisustvovali su predstavnici slovenačkih društava u BiH: Udruženje Slovenaca Republike Srpske Triglav Banja Luka, Slovenskog udruženja građana Jožef Špringer Kakanj, Slovenskog udruženja građana Breza, Udruženja Slovenaca Lipa Prijedor i Slovenačko društvo Cankar Sarajevo.


Svrha sastanka je bio pregled programa rada društava  u ovoj godini, saradnja sa ambasadom u Sarajevu i konzularnom uredom u Banjoj Luci, koordinacija događaja, razgovor o mogućim terminima za posjetu šefa Ureda za Slovence u inostranstvu i po svijetu, godišnjice, zajedničke manifestacije sunarodnika u državi.
Slovenački iseljenici, kao i poslovna i kulturna zajednica usko su uključeni u život i društvo Bosne i Hercegovine, a istovremeno su već pokazali veliku dozu otvorenosti i volje za saradnju.
Prisutna je želja i spremnost za dalje produbljivanje saradnje na obostranu korist.