Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
27.10.2021  

Foto konkurs "I feel Slovenia"

FOTO KONKURS "I feel Slovenia"


Ambasada Republike Slovenije organizira foto konkurs za najbolju fotografiju "I feel Slovenia" tramvaja u Sarajevu  i autobusa u Banja Luci, Mostaru i Tuzli do 31. decembra 2021.

Budite kreativni i fotografišite "I feel Slovenia" tramvaj i autobuse na prepoznatljivim lokacijama!


ROK ZA PRIJAVE

Konkurs je otvoren od 1. novembra 2021. do 31. decembra 2021. godine.

Fotografije trebaju biti u boji, u digitalnom formatu, kao "file" visoke rezolucije: jpeg format najvišeg kvaliteta.

Učesnici su obavezni fotografije uplodovati na We Tranfer (https://wetransfer.com/), te kreirani link putem We Transfera poslati u navedenom roku na elektronsku adresu: sloembassy.sarajevo(at)gov.si. Uz poslani link u mail-u je obavezno navesti ime i prezime autora, grad boravka, te kontakt telefon.


Molimo vas da sva dodatna pitanja pošaljete na adresu: sloembassy.sarajevo(at)gov.si.

Fotografije poslane nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.
Maksimalan broj fotografija po učesniku je tri (3).


NAGRADE

Nakon završetka foto konkursa tročlani stručni žiri će odabrati 12 najboljih fotografija do kraja januara 2022. Najbolje fotografije će biti objavljene na službenoj web i FB stranici slovenske ambasade.

Ambasada će kontaktirati autore najboljih fotografija koje je odabrao stručni žiri, te će za iste pripremiti nagrade. 


PROMOCIJA NAJBOLJIH FOTOGRAFIJA

30 najboljih fotografija (uključujući i 12 nagrađenih) će biti odštampano i predstavljano na izložbi koju će Ambasada Republike Slovenije organizirati početkom februara 2021.

Autor/ica fotografija poslanih na ovaj foto konkurs prepušta ostvarivanje autorskog prava u dijelu reproduciranja, distribucije i predstavljanja javnosti tih fotografija Ambasadi Republike Slovenije vremenski, prostorno, dimenzijski i količinski neograničeno, u bilo kojem elektroničkom ili tiskovnom mediju u svrhu promidžbe slovenske ambasade i samog autora.

Pri svakoj upotrebi fotografija iz ovog foto konkursa Ambasada Republike Slovenije obavezuje se naznačiti autora/icu.