Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
03.05.2019  

Promocija jubilejne desete številke literarne revije Život

V ponedeljek, 29. aprila  je v Kamernem teatru 55  Društvo pisateljev BiH predstavilo 10. jubilejno številko revije Život. Revija "Život" je  najstarejša in najuglednejša revija s področja književnosti v BIH,  ki izhaja že od leta 1952.  V rubriki " Govor drugih" so na več kot 120 straneh predstavljeni  najpomembnejši sodobni slovenski avtorji in avtorice, in sicer z deli, ki so izšla v zadnjih 28 letih. Slovenski avtorji so predstavljeni po sklopih: poezija, proza in dramatika. 

O reviji so govorili urednik prof. dr. Almir Bašović, namestnik urednika prof. dr. Vahidin Preljević, predsednik Društva pisateljev BiH, književnik Hadžem Hajdarević. Prisotne je nagovorila tudi  veleposlanica Zorica Bukinac.

Veleposlanica se zahvalila vsem, ki so prispevali k izidu revije, še posebej pa prof. dr. Ireni Novak Popov (poezija), prof. dr. Alojziji Zupan Sosič (proza) in prof.dr. Mateji Pezdirc Bartol (drama), ki so pripravile strokovni izbor in uvodne eseje o slovenski književnosti, ter lektorju mag. Pavelu Ocepku za njegov prispevek pri urejanju prispevkov. Prevode esejev in književnih besedil je je pripravil Dejan Tešić.

Lektor mag. Ocepek je v predstavitvi rubrike Govor drugih poudaril, da je izbor Prof. Zupan Sosičeve, prof. Novak Popove in prof. Pezdirc Bartolove  zasnovan na kriterijih, ki imajo za cilj predstaviti slovensko literaturo, ki je v zadnjih skoraj tridesetih letih postala oziroma postaja kanonska, literaturo, ki jo pišejo vse generacije, od najmlajše pa do najstarejše, literaturo, ki jo pišejo tako ženske kot moški, literaturo, ki se ne ustraši spregovoriti o najrazličnejših temah, od zgodovinskih, družbeno angažiranih, utopičnih, mitskih, fantastičnih ali pa avtobiografskih, literaturo, ki pokaže odmik od nacionalnih tem in zasuk k osebni in spolni identiteti, ki pokaže inovativnost otroške perspektive, etično odgovornost do zgodovine, drugačnost, homoerotiko, družbene anomalije, posttranzicijsko kritiko, empatičnost do obrobnežev, družinske tegobe, vsesplošno družbeno angažiranost, skratka literaturo, ki pokaže sive pege družbe, v kateri nastaja.

Tisk revije je podprla Republika Slovenija s sredstvi kulturnega sklada in Slovensko društvo Ivan Cankar.

 

Promocija jubilarnog desetog broja književnog časopisa Život


U ponedjeljak, 29. aprila, u Kamernom teatru 55, Društvo pisaca Bosne i Hercegovine predstavilo je 10. jubilarni broj časopisa Život.  Časopis Život je najstariji i najistaknutiji časopis iz oblasti književnosti u BiH koji izlazi od 1952. godine. U rubrici "Govor drugih", na preko 120 stranica predstavljeni su  najznačajniji savremeni slovenski autori i autorice, sa objavljenim djelima koja su izašla u poslednjih 28 godina. Slovenski autori su predstavljeni u sekcijama: poezija, proza i dramatika.

O časopisu je govorio urednik prof. dr. Almir Bašović, zamjenik urednika prof. dr. Vahidin Preljević, predsjednik Društva pisaca BiH, književnik Hadžim Hajdarević. Prisutnima se obratila i ambasadorica Zorica Bukinac.

Ambasadorica se zahvalila svima koji su doprinijeli objavljivanju časopisa, posebno prof. dr. Ireni Novak Popov (poezija), prof. dr. Alojzija Zupan Sosič (proza) i prof.dr. Mateji Pezdirc Bartol (drama), koje su  pripremile stručni izbor i uvodne eseje o slovenskoj književnosti, kao i lektoru mag. Pavel Ocepku za doprinos pri uređivanju priloga. Prevod eseja i književnih tekstova pripremio je Dejan Tešić.

Lektor mag. Ocepek je prilikom predstavljanja rubrike "Govor drugih" naglasio da se izbor prof. Zupan Sosičeve, prof. Novak Popov i prof. Pezdirc Bartolove zasniva se na kriterijima koji imaju za cilj predstavljanje slovenske književnosti, koja je postala odnosno postaje kanonska u posljednjih skoro tridesetih godina, književnosti koju su napisale sve generacije, od najmlađih do najstarijih, književnosti koju pišu i žene i muškarci, književnosti koja se usuđuje govoriti o raznim temama, od historijske, društveno angažirane, utopijske, mitske, fantastične ili autobiografske, književnosti koja pokazuje odstupanje od nacionalnih tema i prelazi na osobni i seksualni identitet, koja pokazuje inovativnost dječije perspektive, etičku odgovornost do historije, raznolikost, homoerotiku, društvene anomalije, posttranzicijske kritiku, empatiju do onih na margini, porodične nevolje, univerzalni društveni angažman, ukratko, literaturu koja pokazuje sive tačke društva u kojem nastaje.

Časopis je podržala Republika Slovenija zahvaljujući sredstvima Kulturnog sklada i Slovenskog društva Ivan Cankar.