Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
01.07.2021  

Predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 1.7.2021.

Republika Slovenija je 25. junija obeležila 30. obletnico samostojnosti in državnosti. Od 1. maja 2004 je Republika Slovenija polnopravna članica Evropske unije. Slovenija je Svetu EU prvič predsedovala v prvi polovici 2008, s 1. julijem 2021 se pričenja drugo predsedovanje Svetu EU. 

Tokratno predsedovanje bo temeljilo na štirih vsebinskih stebrih, združenih v sloganu »Skupaj. Odporna. Evropa.«  Slovenija med svojimi prednostnimi nalogami na prvo mesto postavlja krepitev odpornosti, okrevanje in strateško avtonomijo Unije. Slovenija bo imela enkratno priložnost, da skupaj s tremi ključnimi evropskimi institucijami vodi razpravo o prihodnosti Evrope. Krepitev evropskih vrednot, ki so temelj medsebojnega sodelovanja in razumevanja skupnih izzivov, bo v osrčju tretjega cilja, ki si ga je zadala Slovenija. Vladavina prava in krepitev pravne države sta vrednoti, na katerih temelji in obstane Evropska unija. 

Pri zagotavljanju aktivne in vidne vloge Evropske unije v mednarodni skupnost  bo Slovenija pozorna na razmere v neposredni soseščini in na razvoj transatlantskih odnosov. Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Anže Logar je ob predstavitvi prioritet predsedovanja dejal: » Evropska prihodnost držav Zahodnega Balkana in nadaljevanje širitvenega procesa morata postati strateški interes Unije. Naš načrt je usmerjen v socialno-ekonomsko okrevanje in vključevanje regije Zahodnega Balkana v različna področja evropskih politik – od infrastrukturne, prometne in energetske povezljivosti do raziskav in inovacij, razogljičenja, digitalizacije in kibernetske odpornosti. To je ključno za verodostojno in varno Evropsko unijo, kar želimo poudariti tudi na Vrhu EU-Zahodni Balkan, ki ga bomo jeseni gostili v Sloveniji.« 

Na fasadi objekta Vjećnica bo danes 1.7.2021 ob 21.00 uri simbolična videoprojekcija posvečena 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije in pričetku predsedovanja Svetu EU v drugi polovici 2021.

 

 

Republika Slovenija je 25. juna obilježila 30. godišnjicu nezavisnosti i državnosti. Od 1. maja 2004. godine, Republika Slovenija je punopravna članica Evropske unije. Slovenija je prvi put predsjedavala Vijećem EU u prvoj polovini 2008. godine, a drugo predsjedavanje Vijećem EU počinje 1. jula 2021. godine. 

Ovo predsjedavanje temeljit će na sloganu "Zajedno. Otporna. Evropa." Slovenija među svojim prioritetima na prvo mjesto postavlja jačanje otpornosti, oporavljanje i stratešku autonomiju Unije. Slovenija će imati jedinstvenu priliku da zajedno s tri ključne evropske institucije vodi razgovore o budućnosti Evrope. Jačanje evropskih vrijednosti, koje su temelj međusobne saradnje i razumijevanja zajedničkih izazova, bit će u središtu trećeg cilja Slovenije. Vladavina prava i jačanje pravne države su vrijednosti na kojima se temelji i postoji Evropska unija. 

U osiguranju aktivne i vidljive uloge Evropske unije u međunarodnoj zajednici,  Slovenija će obratiti pažnju na situaciju u neposrednom susjedstvu i na razvoj transatlantskih odnosa. Ministar vanjskih poslova Republike Slovenije, dr. Anže Logar, je prilikom predstavljanja prioriteta predsjedavanja izjavio: »Evropska budućnost zemalja Zapadnog Balkana i nastavak procesa proširenja moraju postati strateški interes Unije. Naš plan usredotočen je na socijalno-ekonomski oporavak i uključivanje regije Zapadnog Balkana u različita područja evropske politike – od infrastrukture, transporta i energetske povezanosti do istraživanja i inovacija, dekarbonizacije, digitalizacije i kibernetske otpornosti. To je od ključnog značaja za kredibilnu i sigurnu Evropsku uniju, što također želimo naglasiti i na sammitu EU - Zapadni Balkan, kojem ćemo najesen biti domaćini u Sloveniji.« 

Na fasadi objekta Vijećnici će danas, 1. jula 2021. godine u 21.00 sati biti upriličena simbolična videoprojekcija povodom obilježavanja 30. godišnjice nezavisnosti Republike Slovenije i početka drugog predsjedavanja Republike Slovenije Vijećem EU u drugoj polovini 2021. godine.