Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
16.09.2020  

Omejitev vizumskega poslovanja

Veleposlaništvo je na podlagi omejitve nenujnih potovanj in z namenom preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja nalezljive bolezni COVID-19 začasno prekinilo izdajanje vizumov za kratkoročno in dolgoročno bivanje. Vizumi se izdajo le v določenih primerih za namene, ki so jih pristojni organi opredelili kot nujne. Več o omejitvi nenujnih potovanj je na voljo na teh povezavah: https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_en.

Skladno z omejitvijo nenujnih potovanj lahko za vizum za dolgoročno bivanje trenutno zaprosijo naslednje kategorije tujih državljanov:
- diplomati in administrativno-tehnično osebje ter njihovi družinski člani, ki v Slovenijo prihajajo na opravljanje mandata,
- udeleženci študijskih izmenjav (npr. Erasmus, Erasmus+, izmenjave na podlagi bilateralnih sporazumov med univerzami),
- ožji družinski člani državljana Republike Slovenije/EU z namenom združevanja družine,
- gospodarstveniki, športniki, kulturniki, raziskovalci in znanstveniki ob izraženem in utemeljenem nacionalnem interesu, ki ga za vsak konkreten primer pripravi pristojno ministrstvo.

Dovoljenja za prebivanje
Skladno z omejitvami konzularnega poslovanja, katerih namen je preprečitev ponovnih izbruhov in širjenje nalezljive bolezni COVID-19, veleposlaništvo sprejema vloge za dovoljenja za začasno prebivanje in opravlja druga procesna dejanja, vezana na pridobitev dovoljenja za prebivanje, izključno po predhodnem naročilu na termin.


Naročanje na termin in plačevanje konzularnih taks


Pred prihodom se morajo stranke naročiti oz. poklicati za določitev termina:
Sarajevo: tel. št.  033/251 790
Banja Luka: tel. št. 051/221 210 ali elektronski naslov sloconsular.banjaluka(at)gov.si

Ob naročanju na termin bodo stranke dobile jasna navodila o načinu vplačila konzularne takse.

 


Ograničenje viznog poslovanja

Ambasada Republike Slovenije je na osnovu ograničavanja putovanja koja nisu hitna i u svrhu sprečavanja ponovnog izbijanja i širenja zarazne bolesti COVID-19, privremeno obustavila izdavanje viza za kratkoročni i dugoročni boravak. Vize se izdaju samo u određenim slučajevima za razloge, koje su nadležni organi definisali kao hitne.

Više o ograničenjima putovanja koja nisu hitna možete pronaći na:
https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic,
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_en.

Sukladno sa ograničavanjem putovanja koja nisu hitna, zahtjev za vizu za dugoročni boravak  mogu podnijeti sljedeće kategorije stranih državljana:

- diplomati i adminitrastivno-tehničko osoblje te članovi njihovih porodica, koji u Republiku  Sloveniju odlaze na izvršavanje mandata,
- učesnici studijskih razmjena (npr. Erasmus, Erasmus+, razmjene na osnovu bilateralnih sporazuma između univerziteta),
- članovi uže porodice državljana Republike Slovenije/EU sa razlogom spajanja porodice,
- privrednici, sportisti, kulturni radnici, istraživači i naučnici, uz izražen i utemeljen nacionalni interes koji za svaki konkretan slučaj priprema nadležno ministarstvo.

Dozvole za boravak
Sukladno sa ograničenjima konzularnog poslovanja, čija je svrha sprečavanje ponovnog izbijanja i širenja zarazne bolesti COVID-19, Ambasada preuzima zahtjeve za dozvole za boravak i obavlja druge proceduralne poslove, vezane za izdavanje dozvole za boravak isključivo po prethodnom zakazivanju termina.

Zakazivanje termina

Prije dolaska stranke se prethodno moraju naručiti na broj telefona:
Sarajevo - 033/251 790,
Banja Luka – 051/221 210 ili na e-mail sloconsular.banjaluka(at)gov.si

Prilikom zakazivanja termina svaka stranka će dobiti jasne upute za uplatu konzularne takse.