Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
25.07.2008  

Volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

  1. Volitve bodo v nedeljo 21.09.2008.
  2. Za slovenske državljane, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Bosni in Hercegovini je volilni imenik razgrnjen na konzularnem oddelku Veleposlaništva Republike Slovenije v Sarajevu na naslovu: Bjelave 73, 71000 Sarajevo.
  3. Če želi volilni upravičenec glasovati po pošti je potrebno do 22.08.2008 Državni volilni komisiji, Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana, posredovati zahtevek za glasovanje po pošti. Zahtevek se lahko posreduje neposredno na naslov, po faxu št.: + 386 1 43 31 269 ali po elektronski pošti na naslov: rvk(at)gov.si – na elektronski naslov se lahko (zaradi podpisa) posredujejo le skenirani zahtevki volivcev.
  4. Slovenski državljani s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki začasno prebivajo v tujini lahko zahtevke za glasovanje po pošti ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu (DKP) posredujejo Državni volilni komisiji na zgoraj naveden naslov. Obrazec je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije www.dvk.gov.si. Zahtevke je potrebno posredovati do 21.08.2008. Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se bodo odločili za glasovanje na DKP bodo vpisani v posebni volilni seznam.
  5. Slovenski državljani, ki so vpisani v posebni volilni imenik se lahko odločijo tudi za glasovanje v Republiki Sloveniji, vendar morajo svojo namero sporočiti Državni volilni komisiji in sicer najkasneje do 18.09.2008.

Izbori za poslanike u Državni zbor Republike Slovenije

  1. Izbori će biti održani u nedjelju 21.09.2008.
  2. Za državljane Republike Slovenije, koji imaju stalni boravak u Bosni i Hercegovini, glasački spiskovi su dostupni u konzularnom odjelu Ambasade Republike Slovenije u Sarajevu, na adresi : Bjelave 73, 71000 Sarajevo.
  3. Ukoliko glasač želi glasati poštom potrebno je do 22.08.2008. godine Državnoj izbornoj komisiji, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, dostaviti zahtjev za glasanje poštom. Zahtjev se može dostaviti neposredno na adresu, faksom na broj 00386 1 43 31 269 ili elektronskom poštom na adresu : rvk(at)gov.si – zahtjevi poslani elektronskom poštom ( zbog potpisa) moraju biti skenirani.
  4. Državljani Republike Slovenije sa stalnim boravkom u Republici Sloveniji, koji privremeno borave u inostranstvu, mogu zahtjeve za glasanje poštom ili u konzularnom  predstavništvu dostaviti Državnoj izbornoj komisiji na gore navedenu  adresu. Obrazac je objavljen na internet stranici Državne izborne komisije www.dvk.gov.si. Zahtjeve je potrebno dostaviti do 21.08.2008. godine. Državljani Republike Slovenije koji se odluče za glasanje u konzularnom predstavništvu, biće upisani u poseban izborni imenik.
  5. Državljani R Slovenije, koji su upisani u poseban izborni imenik, mogu se takođe prijaviti za glasanje u Republici Sloveniji, ali moraju svoju zahtjev dostaviti Državnoj izbornoj komisiji najkasnije do 18.09.2008. godine.