Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
16.02.2009  

Različne obremenitve plač v BiH

 

Federacija BiH je znižala obremenitve plač za 3,5% , od 69,7% na 66,4%. Republika srbska je znižala obremenitev na plačo za 14%, od 42% na 28%. Ta večja razbremenitev postavlja gospodarstvenike v Republiki srbski še v boljši položaj kot je bil do sedaj, v primerjavi z gospodarstveniki v Federacij BiH. Direktor združenja  delodajalcev  poudarja, da je povprečna stopnja obremenitve v regiji 37%. Nižje stopnje obremenitve pomenijo za gospodarstvo, da je konkurenčnejše, ker so stroški v samem začetku poslovanja nižji. To omogoča tudi nove investicije in nova delovna mesta. Republika srbska in Distrikt Brčko imata  na tem področju boljšo ekonomsko politiko. Zato se v F BiH pogosto dogaja, da podjetja ne prijavljajo svojih delavcev,  kar ima za posledico manjši priliv prispevkov v pokojninske sklade. Socialni sporazum, ki so ga podpisali delodajalci, Vlada F BiH in Zveza samostojnih sindikatov F BiH, predstavlja določen napredek v reševanju te problematike. Velik problem v F BiH predstavlja velika administracija, to breme pa gospodarstvo vse težje prenaša, posebno v času prihajajoče gospodarske krize. V Federaciji se zavzemajo za harmonizirano in istočasno zmanjševanje stopenj  v obeh entitetah. V Federaciji BiH predvidevajo znižanje prispevkov v naslednjih treh letih v skupni višini 15%. Tako je Republika srbska zopet prehitela F BiH na področju ekonomske politike.