Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
16.02.2009  

Odpuščanje delavcev v Federaciji BiH

 

V mesecu januarju 2009 je dobilo odpoved delovnega razmerja več kot 1000 delavcev zaradi ekonomske  krize in zaprosilo za pomoč pri kantonalnih službah za zaposlovanje. Zaradi hitre rasti števila brezposelnih, službe za zaposlovanje ne bodo sposobne izplačevati obveznih nadomestil. Do konca meseca  decembru 2008 se je prijavilo na zavodih za zaposlovanje okoli 5.500 odpuščenih delavcev. Na Agencijah pričakujejo  v naslednji mesecih bistveno povečanje brezposelnih. V naslednjih mesecih pričakujejo priliv delavcev, ki so zaposleni pri bh podjetjih, ki so usmerjene v izvoz in pri tujih podjetjih zaradi gospodarske krize. V Agencijah imajo že evidentirane delavce, ki so ostali brez dela v Srbiji, Hrvaški, Črni gori in Sloveniji.

Po podatki Centralne banke BiH so državljani BiH zadolženi 6,7 milijarde KM ( 3,4 milijarde  EUR). Na kratkoročne kredite odpade 700 mio KM  (357 mio EUR), na dolgoročne kredite pa 6 milijard KM (3,07milijard EUR). Povprečna zadolžite na državljana znaša 1.700 KM ( 869 EUR).  Krediti so namenjeni za nakupe avtomobilov, tehnike, pohištva potovanja in za nakup blaga. Kljub temu, da je zadolženost relativno velika, občani redno odplačujejo svoje dolgove. Obstaja majhen procent  tistih, ki ne plačujejo svojih obveznosti.

V mesecu novembru in decembru 2008, ko se nastopila finančna kriza, so varčevalci pri komercialnih bankah pričeli dvigovati svoje depozite. V tem obdobju so občani dvignili 600 mio KM ( 306,78 mio EUR)  ali 6% depozitov.. Ko so občani spoznali, da so banke  sposobne servisirati njihove zahteve, se je zaupanje v banke vrnilo in pričeli vračati denar v banke. V mesecu januarju je bilo položeno preko 100 mio KM  (51,13 mio EUR).  Po oceni CB BiH se bo popolno zaupanje v bančni sistem vrnilo v naslednjih letih. Komercialne banke napovedujejo povečanje obresti na depozite med  6% in 7%, kar postaja vabljivo za varčevalce. Komercialne banke so likvidne in do sedaj ni prišlo do zloma bank v BiH. Pri dajanju kreditov pa so postale banke restriktivnejše.