Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
20.05.2022  

SPOROČILO ZA JAVNOST - SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

S P O R O Č I L O   Z A   J A V N O S T

 

Ob letošnjem svetovnem dnevu čebel posebno pozornost namenjamo mladim

 

Ljubljana, 20. 5. 2022 –  Letos že petič obeležujemo svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov na pobudo Slovenije razglasila 20. decembra 2017. V evropskem letu mladih je letošnja obeležitev namenjena prihodnosti čebelarstva, ozaveščanju o njegovem pomenu in vlogi mladih pri tem.

V evropskem letu mladih namenjamo posebno pozornost pomenu prenosa znanj in ozaveščanju mladih o pomenu opraševalcev, njihove zaščite in učenja veščin čebelarjenja. Slovenija že vrsto let posebno pozornost namenja ozaveščanju mladih o pomenu čebel in čebelarstva, tudi z vsakoletnim tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ki ga pripravljamo s partnerji v državah po svetu. Želimo si, da bi tudi drugod, kot v Sloveniji, zanimanje za čebelarstvo in čebelarske dejavnosti naraslo, zlasti med mladimi.

Čebele in drugi opraševalci zagotavljajo eno najpomembnejših ekosistemskih storitev, pomembnih za delovanje naravnih in kmetijskih ekosistemov, torej za pridelavo hrane in biotsko raznovrstnost. O njihovi nenadomestljivi vlogi v videu razmišljajo mladi čebelarji z vsega sveta in izpostavljajo njihovo ključno vlogo pri zanesljivi pridelavi hrane, povezanost z naravo in ohranitev življenja na Zemlji, čebelarstvo pa jim predstavlja vir inspiracije, jih pomirja in povezuje z ostalimi čebelarji.

Vsakoletno obeleževanje svetovnega dne čebel je pomembna prednostna naloga Slovenije doma in v tujini, s katero si prizadeva za promocijo pomena čebel in divjih opraševalcev in poziva h krepitvi dejavnosti za njihovo ohranjanje.

Organizacija za hrano in kmetijstvo Združenih narodov na današnji dan organizira poseben virtualni dogodek z naslovom Zavzemimo se za čebele: praznovanje raznolikosti čebel in sistemov čebelarjenja.

 

sovd.gov.si/app/public/ 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Na ovogodišnjem Svjetskom danu pčela posebnu pažnju posvećujemo mladima

 

Ljubljana, 20. maja 2022. godine - Ove godine već peti put obilježavamo Svjetski dan pčela, koji je na inicijativu Republike Slovenije 20. decembra 2017. godine proglasila Generalna skupština Ujedinjenih naroda. U Evropskoj godini mladih, ovogodišnja proslava posvećena je budućnosti pčelarstva,  osvještenosti o njegovom značaju i ulozi mladih u tome.

 

U Evropskoj godini mladih posebnu pažnju posvećujemo važnosti prenošenja znanja i podizanju svijesti mladih o značaju oprašivača, njihovoj zaštiti i učenju pčelarskih vještina. Slovenija već dugi niz godina posebnu pažnju posvećuje podizanju svijesti mladih o važnosti pčela i pčelarstva, uključujući i godišnji tradicionalni slovenski doručak, koji pripremamo sa partnerima u zemljama širom svijeta. Želimo da se i drugdje, kao u Sloveniji, poveća interesovanje za pčelarstvo i pčelarske aktivnosti, posebno među mladima.

 

Pčele i drugi oprašivači pružaju jednu od najvažnijih usluga ekosistema, značajnu za funkcionisanje prirodnih i poljoprivrednih ekosistema, odnosno za proizvodnju hrane i biološku raznovrsnost. U videu o njihovoj nezamjenjivoj ulozi razmišljaju i mladi pčelari iz cijelog svijeta, ističući njihovu ključnu ulogu u pouzdanoj proizvodnji hrane, povezanosti s prirodom i očuvanju života na Zemlji, a pčelarstvo im predstavlja izvor inspiracije, smiruje ih i povezuje sa ostalim pčelarima.

 

Godišnje obilježavanje Svjetskog dana pčela važan je prioritet Slovenije u zemlji i inostranstvu, kojim nastoji promovirati značaj pčela i divljih oprašivača i pozvati na jačanje aktivnosti za njihovo očuvanje.

 

Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu trenutno organizuje poseban virtuelni događaj pod nazivom Zauzmimo se za pčele: slavimo raznolikost pčela i pčelarskih sistema.

sovd.gov.si/app/public/