Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
29.05.2019  

MZZ o širitvenem svežnju 2019 – pozdravljamo vnovični priporočili EK za začetek pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo ter pričakujemo dve pozitivni odločitvi držav članic

Ljubljana, 29. maj 2019 – Evropska komisija je danes objavila letni širitveni sveženj, ki zajema splošno oceno napredka ter izzivov pri izvajanju širitvene strategije, oceno reformnega napredka posameznih držav Zahodnega Balkana in Turčije ter priporočila za nadaljnje približevanje teh držav Evropski uniji.

Ministrstvo za zunanje zadeve izpostavlja in deli oceno Evropske komisije, da širitvena politika EU predstavlja strateško investicijo v mir, varnost, napredek in stabilnost Evrope. Prvine, kot so pravna država, temeljne pravice, krepitev demokratičnih institucij ter gospodarski razvoj in konkurenčnost, ostajajo ključne prednostne naloge širitvene politike. Pomembno vodilo napredka so tudi dobrososedski odnosi ter regionalno sodelovanje.

Ministrstvo za zunanje zadeve v zvezi z letošnjim širitvenim svežnjem še posebej izpostavlja priporočili oz. ponovljeno oceno Evropske komisije, da Severna Makedonija in Albanija izpolnjujeta pogoje za začetek pogajanj o članstvu v EU.  Ministrstvo za zunanje zadeve pozdravlja obe priporočili in spominja, da se je Slovenija že v lanskem letu zavzemala za začetek pogajanj obeh držav. S podporo bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu. Poudarjamo stališče, da je potrebno spoštovati ocene in priporočila Evropske komisije ter ohranjati kredibilnost širitvenega procesa – kadar so pogoji za napredek držav regije izpolnjeni, sta za ohranjanje  vzdržnosti reform, stabilnosti in splošnega napredka regije, ključnega pomena odzivnost in sprejemanje odločitev na strani držav članic Evropske unije.

V skladu z lansko leto sprejetimi sklepi držav članic menimo, da bi morala biti odločitev, brez vnovičnih odlaganj, sprejeta na zasedanju Sveta za splošne zadeve junija letos. Slovenija bo ob tem v razpravah zagovarjala stališče, da je obe državi potrebno obravnavati posamično, v skladu z doseženim individualnim napredkom.

Ministrstvo za zunanje zadeve ob tem spominja, da je Severna Makedonija, poleg zahtevanega napredka na področju reform, v zadnjem letu dni naredila tudi izjemno pomembne korake implementacije Prespanskega sporazuma, s katerim je bil zaključen dolgoletni spor s sosednjo Grčijo glede poimenovanja države. Ocenjujemo, da gre za ključno sporočilo o pomenu naslavljanja odprtih bilateralnih vprašanj, sklepanja kompromisov ter implementacije sprejetih sporazumov, ki je izjemnega pomena za celotno regijo in, ki ga Evropska unija nikakor ne sme spregledati.

Ministrstvo za zunanje zadeve v povezavi z ocenami Evropske komisije izpostavlja tudi mnenje glede leta 2016 predane prošnje Bosne in Hercegovine za članstvo v EU. Evropska komisija v mnenju podaja temeljito analizo stanja v BiH in izpostavlja  ključna področja in vprašanja, ki jih bo morala država nasloviti v procesu približevanja EU. Države članice bomo o mnenju Evropske komisije razpravljale ločeno od preostalih širitvenih sklepov.
 
Ponavljamo splošno prepričanje, ki vodi stališča Ministrstva za zunanje zadeve v vseh razpravah, vezanih na proces širitve Evropske unije: v primeru izpolnjenih pogojev za napredek, je ključnega pomena ustrezna odzivnost držav članic Evropske unije. Širitvena politika ne sme biti talec notranjepolitičnih razprav oz. mora potekati vzporedno z notranjimi razpravami o prihodnosti Evropske unije.