Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
23.05.2019  

Mednarodni natečaj Bled Water Festival za vodne inovacije

Bled Water Festival išče  nove trende v razumevanju vode in vzdržno naravnane rešitve, ki zajemajo celoten vodni krog, ohranjajo vodno okolje ter izboljšujejo kakovost na vseh življenskih področjih.


Na natečaj se lahko prijavijo vsi, ki na kakršen koli način prispevajo k racionalni rabi pitne vode in njeni izboljšavi, skrbijo za čiščenje in ponovno uporabo odpadne vode in zmanjšujejo vodni odtis, predvsem pa zagotavljajo nove tehnološke inovacije za doseganje ciljev trajnostnega razvoja na področju voda.

Za korporativno nagrado se lahko potegujejo mikro, majhna, srednja in velika podjetja, ki izboljšujejo svoj odnos do vodnih virov, vodnega okolja, rabe vode in pri svojem delovanju skrbijo za celoten vodni krog.

Z rešitvami za izboljšanje kakovosti vodih virov, skrbjo za celoten vodni krog in izboljšanjem kakovosti življenja se za nagrado lahko potegujejo individualni projekti (fizične osebe), združenja in nevladne organizacije.

V kategoriji, kjer imajo ideje in rešitve o odgovornem ravnanju z vodo najširši doseg, se za nagrado potegujejo nacionalni projekti, ki predstavljajo primere dobre prakse ter razvojne rešitve na temelju zelene in modre infrastrukture.

Prijave za nagrade oddajte do 7. junija 2019.

Več o nagradah in sodelovanju:

http://bledwf.com/awards/?lang=sl

 


Međunarodni natječaj Bled Watwer Festival za vodene inovacije

Bled Water Festival traži nove trendove u razumijevanju voda i održivim rješenjima koja pokrivaju cijeli vodeni ciklus, čuvaju vodeni okoliš i poboljšavaju kvalitetu u svim područjima života.

Na natječaju mogu učestvovati svi koji na bilo koji način doprinose racionalnom korištenju vode za piće i njenom poboljšanju, koji vode brigu o čišćenju i ponovnoj upotrebi otpadnih voda i smanjenju vodenog otiska, a prije svega obezbjeđuju nove tehnološke inovacije za postizanje ciljeva održivog razvoja voda.


Za korporativnu nagradu mogu se prijaviti mikro, mala, srednja i velika poduzeća koja poboljšavaju svoj odnos prema vodenim resursima, vodenom okruženju, korištenju vode , te koja pri svom djelovanju vode računa o cjeloukupnom ciklusu vode.


Rješenjem za poboljšanje kvaliteta vodnih resursa, brigu o cjelokupnom vodnom ciklusu i poboljšanje kvaliteta života, individualni projekti (fizička lica), udruženja i nevladine organizacije mogu se također natjecati za nagradu.

U kategoriji u kojoj ideje i rješenja o odgovornom upravljanju vodama imaju najširi doseg, za nagradu se natječu nacionalni projekti koji predstavljaju primjere dobre prakse i razvojna rješenja bazirana na zelenoj i plavoj infrastrukturi.

Podnesite prijave za nagradu do 7. juna 2019. godine.

Više o nagradama i učešću:

http://bledwf.com/awards/?lang=sl