Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
16.04.2021  

Donacija Slovenske vojske Oboroženim silam BiH, 16.4.2021


Danes, 16.4.2021 je v vojašnici Rajlovac pri Sarajevu potekala primopredaja materialnih sredstev potrebnih pri spopadanju s COVID 19. Sredstva je Oboroženim silam BiH donirala Slovenska vojska.
Ob primopredaji so bili navzoči načelnik Kabineta Načelnika Združenega štaba Oboroženih sil BiH polkovnik Edin Fako, namestnik poveljnika Poveljstva za podporo OS BiH, odgovoren za vire polkovnik Rusmir Mrković, obrambni ataše Republike Slovenije v BiH polkovnik Žarko Henigman, poveljnik kontintenta Slovenske vojske v EUFOR podpolkovnik Damir Jadrič in vodja NPE poročnica Katja Bezjak ter številni visoki častniki oboroženih sil BiH.

Polkovnik Edin Fako se je v imenu ministrstva za obrambo BiH in oboroženih sil BiH zahvalil Slovenski vojski za prijateljsko in nesebično pomoč. V zvezi s tem je spomnil na nedavni obisk Načelnika GŠSV generalmajorja Roberta Glavaša. Posebej se je zahvalil za trud obrambnemu atašeju pri izgradnji bilateralih odnosov med obema vojskama in izpostavil pomen donacije prav v času pred izvedbo velike vaje oboroženih sil BiH "Imediate Response 21". Besedam zahvale se je pridružil tudi polkovnik Rusmir Mrković. Polkovnik Henigman je ob predaji pomoči poudaril prijateljstvo in partnerstvo med Slovensko vojsko in oboroženimi silami BiH. Ob dolgoletnem vlaganju v mir in varnost v regiji je Slovenska vojska prepoznala tudi aktualne potrebe po zaščitni opremi in jo donirala v okviru programa vojska-vojski. Slovenska vojska v okviru NATO in EU od leta 2006 sodeluje z oboroženimi silami in drugimi strukturami BiH na področju izobraževanja in usposabljanja ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prijatelji v BiH niso nikoli pozabili  pomoči Slovenske vojske, njenih helikopterskih enot ob katastrofalnih poplavah 2014. Boj proti pandemiji COVID 19 je naš skupen boj, pomagamo prijateljem v BiH, saj s tem pomagamo vsem, je sklenil polkovnih Henigman.

Foto: por. Katja Bezjak

Danas, 16.4.2021. u kasarni Rajlovac u Sarajevu je održana primopredaja materijalnih sredstava potrebnih pri  suočavanju s COVID 19. Sredstva je Oružanim silama BiH donirala Slovenska vojska. Primopredaji su prisustvovali načelnik Kabineta načelnika Zajedničkog štaba Oružanih sila BiH pukovnik Edin Fako, zamjenik komandanta Komande za podršku Oružanim snagama BiH, odgovoran za izvore pukovnik Rusmir Mrković, obrambeni ataše Republike Slovenije u BiH pukovnik Žarko Henigman, komandant kontingenta Slovenske vojske u EUFOR-u potpukovnik Damir Jadrič i vođa NPE poručnica Katja Bezjak, te brojni visoki oficiri oružanih sila BiH.

Pukovnik Edin Fako se je u ime Ministarstva odbrane BiH i  Oružanih sila BiH zahvalio Slovenskoj vojsci za prijateljsku i nesebičnu pomoć. U vezi sa tim je podsjetio na nedavnu posjetu Načelnika GŠSV generalmajora Roberta Glavaša. Posebno se je zahvalio za trud obrambenom atašeu pri izgradnji bilateralnih odnosa između obje vojske te je ispostavio značaj donacije upravo u vrijeme pred izvedbu velike vježbe Oružanih sila BiH "Imediate Response 21". Riječima zahvale se je pridružio također pukovnik Rusmir Mrković. Pukovnik Henigman je povodom te predaje pomoći naglasio prijateljstvo i partnerstvo između Slovenske vojske i Oružanih sila BiH. Uz dugodišnje ulaganje u mir i sigurnost u regiji je Slovenska vojska prepoznala također aktualne potrebe po zaštitnoj opremi i donirala je u okviru programa vojska-vojski. Slovenska vojska u okviru NATO i EU od 2006. godine sudjeluje sa Oružanim silama BiH i drugim strukturama BiH na području obrazovanja i osposobljavanja, te sigurnosti pred prirodnim i drugim nesrećama. Prijatelji u BiH nisu nikada zaboravili pomoć Slovenske vojske, njenih helikopterskih jedinica prilikom katastrofalnih poplava 2014. Borba protiv pandemije COVID 19 je naša zajednička borba, pomažemo prijateljima u BiH jer sa tim pomažemo svima, zaključio je pukovnik Henigman.