Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
23.03.2021  

PREHAJANJE DRŽAVNE MEJE REPUBLIKE SLOVENIJE V ČASU TRAJANJA EPIDEMIJE

V Republiki Sloveniji je zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa vzpostavljen poseben režim prehajanja državnih meja. Ne le na meji s Hrvaško, tudi na notranji schengenski meji (z Italijo, Avstrijo in Madžarsko) so bile uvedene določene (začasne) omejitve prometa in spremenjeni pogoji za vstop tujcev in slovenskih državljanov v državo oziroma izstop iz nje. Ti ukrepi še vedno veljajo in se sproti prilagajajo ocenam epidemiološkega stanja.


Bosna in Hercegovina se nahaja na rdečem seznamu držav.

Vse informacije v zvezi s prehajanjem državne meje Republike Slovenije, se nahajajo na:


https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa


https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic


Tujci, ki vstopijo v Slovenijo, morajo upoštevati pravila, ki zaradi preprečevanja okužb znotraj države začasno omejujejo gibanje in zbiranje ljudi (omejitev gibanja, nošenje mask idr.)
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/


Predlagamo potnikom, da spremljajo navedene spletne strani, pogoji za vstop se spreminjajo, skladno s sprejetimi spremembami Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Ravno tako se spreminjajo pravila zaradi preprečevanja širjenja okužbe, ki veljajo znotraj države.


Za tolmačenje pogojev za prehajanje državne meje Republike Slovenije je pristojna Policija Republike Slovenije.


Veleposlaništvo Republike Slovenije v Sarajevu ni pristojno za tolmačenje pogojev v zvezi s prehodom državne meje v času epidemije.

PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE

U Republici Sloveniji je zbog sprečavanja širenja novog koronavirusa uspostavljen poseban režim prelaska državnih granica. Ne samo na granici sa Republikom Hrvatskom, nego i na unutrašnjoj šengenskoj granici (sa Italijom, Austrijom i Mađarskom), uvedena su određena  (privremena) ograničenja saobraćaja i izmijenjeni uslovi za ulazak stranaca i slovenačkih državljana u državu, odnosno izlazak iz nje. Ove mjere su i dalje na snazi i prilagođavaju se u skladu sa procjenama epidemiološkog stanja.

Bosna i Hercegovina se nalazi na crvenom spisku država.

Sve informacije u vezi sa prelaskom državne granice Republike Slovenije možete pronaći na:

https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa


https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic


Stranci, koji ulaze u Republiku Sloveniju, moraju poštovati pravila koja zbog sprečavanja zaraze unutar države privremeno ograničavaju kretanje i grupisanje ljudi (ograničenje kretanja, nošenje maski i dr.)
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/


Savjetujemo putnike, da prate navedene internet stranice, uslovi za ulazak se mijenjaju u skladu sa usvojenim izmjenama Odluke o određivanju uslova ulaska u Republiku Sloveniju zbog odbrane i stavljanja pod kontrolu zarazne bolesti COVID-19. Na isti način se mijenjaju i pravila zbog sprečavanja širenja zaraze, koji vrijede unutar države.

Za tumačenje uslova za prelazak državne granice Republike Slovenije nadležna je Policija Republike Slovenije.

Ambasada Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini nije nadležna za tumačenje uslova za prelazak državne granice za vrijeme trajanja epidemije.