Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
03.02.2021  

Prodaja službenega vozila

Veleposlaništvo RS v Sarajevu, na naslovu Maglajska 4,  objavlja


PRODAJO SLUŽBENEGA VOZILA

 

Predmet prodaje je službeno osebno vozilo:

vrsta osebnega vozila MERCEDES BENZ 211 E230
letnik 2007
datum prve registracije 21.07.2008.g.
prevoženi km na dan 21.7.2020 186173
Ident. št. - VIN WDB2110521B254095
motor 2496 ccm, 150 kW
barva vozila ČRNA METALIC
Klima JA
Vrsta goriva BENZIN

Vozilo se prodaja po načelu "videno – kupljeno".

Interesenti, lahko pridobijo podrobnejše informacije o vozilu, vsak delovni dan od 8.00 do 16.00 ure, e-naslov: sloembassy.sarajevo(at)gov.si .
Ogled vozila je mogoč po predhodnem dogovoru (na tel. št. 00 387 61 206 148 (Bojan) oz. 00398 61 489 210 (Goran).

Ponudbena cena vozila  je 4.060,91 EUR.

Način vložitve ponudb

Pisne ponudbe za eno vozilo z vidno oznako "ODPRODAJA SLUŽBENEGA VOZILA" je potrebno predložiti na naslov: Veleposlaništvo Republike Slovenije, Maglajska 4, 71000 Sarajevo.

Pisne ponudbe z vidno oznako "ODPRODAJA SLUŽBENEGA VOZILA" se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov sloembassy.sarajevo(at)gov.si.

Rok za oddajo ponudb je 20 dni od objave na spletni strani veleposlaništva. Obravnavane bodo ponudbe, oddane priporočeno po pošti ali jih bo veleposlaništvo prejelo po elektronski naslov, najkasneje do 24. ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb.

V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti svoje podatke (naziv, naslov, TEL. KONTAKT), kontaktne podatke, ponudbeno ceno ter izjavo o vezanosti dane ponudbe vsaj 30 dni.

Sklenitev pogodbe

Vozilo bo prodano kupcu, ki bo za vozilo ponudil najvišjo ceno.

Kupec je dolžan celotno kupnino v enkratnem znesku, plačati v 8 dneh od podpisa pogodbe. Plačilo kupnine, v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Vse stroške v zvezi s prodajo vozila, plača kupec.

Veleposlaništvo bo prenos in izročitev vozila opravilo po plačilu celotne kupnine, kupec pa ga je dolžan prevzeti v 5 dneh od plačila celotne kupnine, na naslovu  Veleposlaništvo Republike Slovenije, Maglajska 4, 71 000 Sarajevo.

Veleposlaništvo lahko ustavi ta postopek do sklenitve prodajne pogodbe.
 
Datum objave:  3.2.2021

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo:  23.2.2021

 

 

Ambasada Republike Slovenije u Sarajevu, na adresi Maglajska 4,  objavljuje


PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA


Predmet prodaje je službeno osobno vozilo:

Marka osobnog vozila MERCEDES BENZ 211 E230
godište 2007.
Datum prve registracije 21.07.2008.g.
prevoženi km na dan 21.7.2020. 186.173
Identifikacijski broj - VIN WDB2110521B254095
Motor 2496 ccm, 150 kW
Boja vozila CRNA METALIC
Klima DA
Tip goriva BENZIN

Vozilo se prodaje po principu "viđeno – kupljeno".

Svi zainteresovani mogu dobiti detaljnije informacije o vozilu od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati, e-mail: sloembassy.sarajevo(at)gov.si
 
Vozilo se može pogledati nakon prethodnog dogovora (na tel. br.: 00387 61 206 148 – kontaktna osoba je gospodin Bojan odnosno na tel. broj: 00387 61 489 210 – kontaktna osoba je gospodin Goran).

Prodajna cijena vozila  je 4.060,91EUR.

Način podnošenja ponuda

Podnošenje ponuda pismenim putem sa vidnom naznakom "PRODAJA SLUŽBENOG VOZILA" potrebno je dostaviti na adresu: Ambasada Republike Slovenije, Maglajska 4, 71000 Sarajevo.

Podnošenje ponuda pismenim putem sa vidnom naznakom "PRODAJA SLUŽBENOG VOZILA" mogu se poslati i putem elektronske pošte na adresu sloembassy.sarajevo(at)gov.si.

Rok za podnošenje ponuda je 20 (dvadeset) dana od datuma objave na web stranici ambasade. Razmatrane će biti ponude koje budu podnešene preporučeno, putem pošte ili poslane na e-mail ambasade, najkasnije do 24.00 sata zadnjeg dana roka za podnošenje ponuda.

U ponudi mora ponuđač obavezno navesti svoje kontaktne podatke (ime i prezime, adresa boravka, broj telefona), ponuđenu cijenu te izjavu o vezanosti dane ponude barem 30 dana.

Sklapanje ugovora

Vozilo će biti prodano kupcu koji ponudi najvišu cijenu.

Kupac je dužan cjelokupni iznos platiti jednokratno u cjelosti u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora. Isplata u navedenom roku je važan dio ugovora.
Sve troškove u vezi s prodajom vozila snosi kupac.

Ambasada će prijenos i uručenje vozila izvršiti nakon plaćanja cjelokupnog iznosa cijene vozila, a kupac je dužan preuzeti vozilo u roku od 5 (pet) dana od datuma plaćanja cjelokupnog iznosa cijene vozila na adresi  Ambasada Republike Slovenije, Maglajska 4, 71 000 Sarajevo.

Ambasada također zadržava pravo da otkaže prodaju službenoga vozila dok ugovor ne bude zaključen.
 
Datum objave:   3.2.2021. godine     

Datum isteka 20-dnevnog roka za objavu:   23.2.2021.