Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
10.05.2019  

Okrogla miza o poslovnem okolju in investicijskih priložnostih Slovenije v okviru Letnega zasedanja Sveta guvernerjev in Poslovnega foruma EBRD

Od 7. do 9. maja je v Sarajevu potekalo Letno zasedanje Sveta guvernerjev in Poslovni forum EBRD. Nosilna tema letošnjega dogodka je bila »povezovanje gospodarstev za višjo rast«. Omenjena konferenca vsako leto privablja številne visoke vladne uradnike, finančne in korporativne vodstvene delavce, okoljske strokovnjake in podjetnike ter predstavnike organizacij civilne družbe ter mednarodne in regionalne medije ter zagotavlja predstavitvene priložnosti za naložbe in izmenjavo mnenj na visoki ravni.

Slovenija je na tokratni konferenci dobila priložnost, da na okrogli mizi predstavi svoje poslovno okolje in investicijske priložnosti. Na okrogli mizi, ki jo je moderiral Milan M. Cvikl (EBRD) in je bila zelo dobro obiskana, so sodelovali Metod Dragonja, državni sekretar na Ministrstvu za finance, Ajda Cuderman, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija in Grzegorz Zieliński, regionalni direktor EBRD za Poljsko in Baltik.

Predstavljene so bile slovenske prednosti na področju tujih neposrednih investicij in konkretne investicijske priložnosti iz celotne Slovenije. Hkrati je bilo izpostavljeno, da EBRD ni spremenila gospodarske napovedi za Slovenijo. Tako kot novembra lani, EBRD tudi zdaj pričakuje, da se bo slovensko gospodarstvo letos okrepilo za 3,3%, v letu 2020 pa za 2,8%.

Predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodno odmevni konferenci EBRD je nedvomno dodatno prispevala k dvigu prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot primerne lokacije za tuje neposredne investicije.

Dogodek so popestrili glasbeniki Slovenskega združenja meščanov Jožef Špringer Kakanj, ki so zbranim zaigrali nekaj zimzelenih slovenskih viž.

 

Okrugli sto o poslovnom okruženju i investicionim mogućnostima Slovenije u okviru godišnjeg sastanka Upravnog odbora i Poslovnog foruma EBRD-a

Od 7. do 9. maja u Sarajevu je održan Godišnji sastanak Odbora guvernera i Poslovnog foruma EBRD-a. Glavna tema ovogodišnjeg događaja bila je "Povezivanje ekonomija za jači rast". Svake godine, konferencija privlači brojne vladine zvaničnike na visokom nivou, finansijske i korporativne rukovodioce, stručnjake za zaštitu životne sredine i preduzetnike, kao i predstavnike organizacija civilnog društva i međunarodnih i regionalnih medija, te pruža izlagačke mogućnosti za ulaganja i razmjenu mišljenja na visokom nivou.

Na ovoj konferenciji Sloveniji je pružena prilika da predstavi svoje poslovno okruženje i investicione mogućnosti na okruglom stolu. Na okruglom stolu koji je moderirao Milan M. Cvikl (EBRD) i koji je bio vrlo dobro posjećen, učestvovali su Metod Dragonja, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Ajda Cuderman, v. d. direktorica SPIRIT Slovenije i Grzegorz Zieliński, regionalni direktor EBRD-a za Poljsku i Baltik.

Predstavljene su slovenske prednosti u oblasti stranih direktnih investicija i konkretne mogućnosti ulaganja iz cijele Slovenije. Istovremeno je istaknuto da EBRD nije promijenila ekonomsku prognozu za Sloveniju. Kao i u novembru prošle godine, EBRD također očekuje da će slovenska ekonomija ove godine porasti za 3,3%, a 2020. za 2,8%.

Prezentacija slovenske ekonomije na međunarodno priznatoj konferenciji EBRD-a nedvojbeno je doprinijela povećanju vidljivosti i ugleda Slovenije kao pogodne lokacije za strane direktne investicije.

Događaj su oplemenili muzičari Slovenskog udruženja građana Jožef Špringer Kakanj, koji su na skupu odigrali neke od zimzelenih slovenskih melodija.