Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
24.10.2019  

Uradna otvoritev kompetenčnega merilnega centra CMM (Mostar, 22. oktobra 2019)

Na Univerzi v Mostarju, Fakulteti za strojništvo, računalništvo in elektrotehniko je 22. oktobra potekala uradna otvoritev kompetenčnega centra CMM. Slednji je bil ustanovljen v okviru projekta Krepitve sistema kakovosti tehnoloških in industrijskih proizvodov in storitev v BiH.

Projekt je potekal pod okriljem Organizacije Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO), v sodelovanju s partnerji: Svetom ministrov BiH, Vlado republike Slovenije, Fakulteto za strojništvo, računalništvo in elektrotehniko Univerze v Mostarju ter skupino LOTRIČ Meroslovje. Skupna vrednost projekta je znašala 510.000 EUR, pri čemer je Vlada republike Slovenije zagotovila 330.000 EUR, Svet ministrov BiH 110.000 EUR, preostala sredstva pa je investiralo podjetje LOTRIČ Meroslovje.

Kompetenčni center bo omogočal in zagotavljal mednarodno priznane meroslovne storitve ter nove priložnosti za vstop na trg EU. Hkrati bo nudil možnosti tudi izobraževanja ter razvoj storitev za industrijo ter napredne raziskave na področju nadzora kakovosti izdelkov.

 

 

 

Služeno otvorenje Centra za kompetencije koordinatnog mjerenja CMM (Mostar, 22. oktobra 2019)

22. oktobra službeno je otvoren Centar kompetencija CMM-a na Univerzitetu u Mostaru, na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike. Centar je uspostavljen u okviru projekta Jačanje sistema kvalitete tehnoloških i industrijskih proizvoda i usluga u Bosni i Hercegovini.

Projekt je izveden pod pokroviteljstvom Organizacije za industrijski razvoj Ujedinjenih naroda (UNIDO), u suradnji s partnerima: Vijećem ministara BiH, Vladom Republike Slovenije, Fakultetom strojarstva, računarstva i elektrotehnike Univerziteta u Mostaru i mjeriteljskom grupom LOTRIČ. Ukupna vrijednost projekta bila je 510.000 EUR, od čega je  Vlada Republike Slovenije je osigurala 330.000 eura, Vijeće ministara BiH 110.000 eura, a preostala sredstva uložila je kompanija LOTRIČ Meroslovje.

Centar kompetencija će olakšati i pružati međunarodno priznate mjeriteljske usluge i nove mogućnosti za ulazak na tržište EU. Pored toga će pružiti usluge obuke i razvoja za industriju i napredna istraživanja na području kontrole kvaliteta proizvoda.