Veleposlaništvo RS Sarajevo /Gospodarsko sodelovanje /

Gospodarsko sodelovanje


Gospodarsko sodelovanje se v zadnjih letih krepi na večini segmentov. O povezanosti gospodarstev priča tudi dejstvo, da več kot sto podjetij z večinskim slovenskim kapitalom zagotavlja več kot 15 000 delovnih mest. Blagovna menjava je po dolgoletnem trendu rasti v letu 2019 (1.32 mrd EUR) prvič za malenkost manjša od leta 2018 (1,34 mrrd EUR).
V zadnjih letih se številna slovenska podjetja odločajo za vlaganja v bosansko gospodarstvo prek številnih neposrednih ali kapitalskih naložb v realni sektor,  storitvene dejavnosti ter najrazličnejše finančne institucije.
Številna podjetja z večinskim slovenskim kapitalom so med najpomembnejšimi izvozniki in s tem pozitivno prispevajo h makroekonomskim kazalcem države.
Blagovno menjavo pospešujejo številni sporazumi o gospodarskem sodelovanju, prosti trgovini, plačilnem prometu, znanstveno tehničnem sodelovanju, mednarodnem cestnem in zračnem prometu, zaščiti in spodbujanju naložb, medsebojni pomoči pri carinskih zadevah ter drugi sporazumi. Obe državi dobro sodelujeta tudi na področju kulture, znanosti, tehnologije in notranjih zadev.

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

• Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama (Uradni list RS-MP, št. 15-88/1992);
• Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BBHPCZ) (Uradni list RS-MP, št. 25-76/2003);
• Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije ter Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o gospodarskem sodelovanju (BBHSGS) (Uradni list RS-MP, št. 14-65/2009);
• Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BBHIDO) (Uradni list RS-MP, št. 19-107/2006);
• Zakon o ratifikaciji Sporazuma o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine (BBHRS) (Uradni list RS-MP, št. 22-133/2006);
• Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BBHKIZ) (Uradni list RS-MP, št. 17-89/2000);
• Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (BBHSZN) (Uradni list RS-MP, št. 26-72/2001);
• Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o prevozu oseb in stvari v mednarodnem cestnem prometu (BBHMCP) (Uradni list RS-MP, št. 17-88/2000);
• Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino o rednem zračnem prometu (BBHRZP) (Uradni list RS-MP, št. 6-25/1997);
• Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Bosne in Hercegovine (BBHZTS) (Uradni list RS-MP, št. 4-21/1996);
• Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah (BBHPP) (Uradni list RS-MP, št. 12-89/2010);
• Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (BBHZD) (Uradni list RS-MP, št. 14-86/2012);
• Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BBHSVN) (Uradni list RS-MP, št. 12-70/2012);
• Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju na področju izobraževanja. (Uradni list RS-MP, št. 6-29/2014);
• Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BBHIMVTP) Uradni list RS-MP, št. 6-26/2014).

Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2015