Veleposlaništvo RS Sarajevo /Gospodarsko sodelovanje /

Gospodarsko sodelovanje

Gospodarski odnosi med državama so zelo dobri. Rast vseh glavnih komponent gospodarskega sodelovanja (blagovna in storitvena menjava ter investicije) je bila kot posledica globalne gospodarsko-finančne krize v letu 2009 prekinjena, čemur je sledil padec vrednosti blagovne menjave, ki pa v zadnjih letih vedno znova dosega rekordne zneske in je v letu 2017 ponovno dosegla novo najvišjo vrednost 1,25 mlrd EUR (v 2011 990 mio EUR, v 2016 1,1 mlrd EUR).

BiH je 11. najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije glede na vrednost blagovne menjave, ki je v letu 2017 znašala 1.250,4 mlrd EUR in je bila za cca. 138,2 mio EUR (oz. 12,4 %) višja kot v letu 2016. Vrednost izvoza je znašala 732,8 mio EUR (54,3 mio EUR oz. 8 % več kot v letu 2016), kar BiH postavlja na 10. mesto med najpomembnejšimi slovenskimi izvoznimi trgi, vrednost uvoza iz te države pa je znašala 517,6 mio EUR (84,1 mio EUR oz. 19,4 % več kot v letu 2016).

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama (Uradni list RS-MP, št. 15-88/1992);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BBHPCZ) (Uradni list RS-MP, št. 25-76/2003);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije ter Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o gospodarskem sodelovanju (BBHSGS) (Uradni list RS-MP, št. 14-65/2009);
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BBHIDO) (Uradni list RS-MP, št. 19-107/2006);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine (BBHRS) (Uradni list RS-MP, št. 22-133/2006);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BBHKIZ) (Uradni list RS-MP, št. 17-89/2000);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (BBHSZN) (Uradni list RS-MP, št. 26-72/2001);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o prevozu oseb in stvari v mednarodnem cestnem prometu (BBHMCP) (Uradni list RS-MP, št. 17-88/2000);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino o rednem zračnem prometu (BBHRZP) (Uradni list RS-MP, št. 6-25/1997);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Bosne in Hercegovine (BBHZTS) (Uradni list RS-MP, št. 4-21/1996);
 • Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah (BBHPP) (Uradni list RS-MP, št. 12-89/2010);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (BBHZD) (Uradni list RS-MP, št. 14-86/2012);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BBHSVN) (Uradni list RS-MP, št. 12-70/2012);
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju na področju izobraževanja. (Uradni list RS-MP, št. 6-29/2014);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BBHIMVTP) Uradni list RS-MP, št. 6-26/2014).

Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2015