Veleposlaništvo RS Sarajevo /Gospodarsko sodelovanje /

Gospodarsko sodelovanje

Gospodarski odnosi med državama so zelo dobri. Rast vseh glavnih komponent gospodarskega sodelovanja (blagovna, storitvena menjava, investicije) je bila kot posledica globalne gospodarsko-finančne krize v letu 2009 prekinjena, čemur je sledil padec vrednosti blagovne menjave, ki pa v zadnjih letih vedno znova dosega rekordne zneske in je v letu 2016 ponovno dosegla rekordno vrednost 1,1 mlrd. EUR (v 2011 990 mio. EUR, 2015 997 mio. EUR). Slovenija zaseda 5. mesto najpomembnejših zunanjetrgovinskih partneric BiH (za Hrvaško, Nemčijo, Srbijo in Italijo)

BiH je 11. najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije glede na vrednost blagovne menjave, ki je v letu 2016 znašala 1,1 mlrd. EUR in je s tem za cca. 115 mio. EUR (oz. 2,3%) višja kot v letu 2015. Vrednost izvoza je znašala 679 mio. EUR (67,6 mio. EUR več kot v letu 2015), kar BiH postavlja na 10. mesto med najpomembnejšimi slovenskimi izvoznimi trgi, vrednost uvoza iz te države pa je znašala 433,5 mio. EUR (47,8 mio. EUR več kot letu 2015).

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama (Uradni list RS-MP, št. 15-88/1992);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BBHPCZ) (Uradni list RS-MP, št. 25-76/2003);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije ter Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o gospodarskem sodelovanju (BBHSGS) (Uradni list RS-MP, št. 14-65/2009);
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BBHIDO) (Uradni list RS-MP, št. 19-107/2006);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine (BBHRS) (Uradni list RS-MP, št. 22-133/2006);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BBHKIZ) (Uradni list RS-MP, št. 17-89/2000);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (BBHSZN) (Uradni list RS-MP, št. 26-72/2001);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o prevozu oseb in stvari v mednarodnem cestnem prometu (BBHMCP) (Uradni list RS-MP, št. 17-88/2000);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino o rednem zračnem prometu (BBHRZP) (Uradni list RS-MP, št. 6-25/1997);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Bosne in Hercegovine (BBHZTS) (Uradni list RS-MP, št. 4-21/1996);
 • Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah (BBHPP) (Uradni list RS-MP, št. 12-89/2010);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (BBHZD) (Uradni list RS-MP, št. 14-86/2012);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BBHSVN) (Uradni list RS-MP, št. 12-70/2012);
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju na področju izobraževanja. (Uradni list RS-MP, št. 6-29/2014);
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BBHIMVTP) Uradni list RS-MP, št. 6-26/2014).

Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2015