Veleposlaništvo RS Sarajevo /Slovenska skupnost v BiH /

Slovenska skupnost v Bosni in Hercegovini

Po oceni Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v BiH živi do 5.000 slovenskih izseljencev in njihovih potomcev. V BiH deluje 10 slovenskih društev: Društvo Slovencev Triglav iz Banje Luke, Slovensko kulturno društvo Cankar iz Sarajeva, Društvo Slovencev Lipa iz Prijedorja, Združenje prebivalcev slovenskega porekla Tuzla, Slovensko društvo Zenica, Slovensko društvo Kakanj, Slovenska skupnost Sarajevo, Slovenska skupnost Vitez, Društvo Slovencev Prežihov Voranc iz Doboja in Društvo Slovencev Breza. Od leta 2010 v BiH deluje tudi Zveza slovenskih društev v BiH "Evropa zdaj".  

Državni organ, ki opravlja naloge, ki zadevajo položaj slovenskih rojakov v zamejstvu in po svetu, njihovo kulturno, prosvetno in gospodarsko povezovanje z matično državo, informiranje, svetovanje in pomoč glede pravne zaščite je Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Več informacij o uradu in različnih razpisih lahko najdete na uradni spletni strani.

Od leta 2008 deluje tudi portal Slovenci.si, ki je namenjen vsem slovenskim rojakinjam in rojakom po vsem svetu. Na njem se nahajajo naslovi slovenskih društev, medijev in organizacij ter informacije, ki so povezane s tematiko Slovencev po svetu in zamejstvu.

Dopolnilni pouk slovenskega jezika za Slovence in njihove potomce

V BiH trenutno delujejo tri učiteljice dopolnilnega pouka slovenskega jezika i kulture: ga. Mateja Kregar(poučuje v Sarajevu, Zenici in Kaknju), ga. Barbara Hanuš (poučuje v Banja Luki, Slatini, Tesliću in Prijedoru) ter ga. Slavica Pavlovič (poučuje v Tuzli). Dopolnilni pouk slovenskega jezika oz. napotitev učiteljic financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, pri čemer je ta pouk slovenščine namenjen Slovencem oz. potomcem Slovencev v BiH. Pri organizaciji pouka učiteljice tesno sodelujejo s slovenskimi društvi v BiH. Pouk poteka v prostorih slovenskih društev ali v učilnicah na različnih osnovnih šolah. Vsako leto je izraženo tudi veliko zanimanje učencev za poletno šolo slovenskega jezika v Sloveniji, ki jo prav tako financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije.