Veleposlaništvo RS Sarajevo /Informacije za slovenske državljane /Izdaja osebne izkaznice /

Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike Slovenije izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo in s katero lahko tudi potuje v določene države. Vsak državljan Republike Slovenije ima pravico do osebne izkaznice. Na drugi strani je dolžnost vsakega polnoletnega državljana s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki nima druge veljavne javne listine, opremljene s fotografijo, imeti osebno izkaznico.

Vloga za izdajo osebne izkaznice je mogoča pod pogojem, da je oseba evidentirana kot državljan RS. Otroka, rojenega v tujini, je potrebno predhodno priglasiti v državljanstvo RS in šele nato zaprositi za izdajo njegove osebne izkaznice.

Vlogo za izdajo osebne izkaznice vloži državljan osebno na veleposlaništvu. Prosilec se mora izkazati z veljavnim osebnim dokumentom ter predložiti staro osebno izkaznico. Za mladoletne osebe poda vlogo zakoniti zastopnik. K vlogi je potrebno predložiti eno fotografijo (priporočamo biometrično fotografijo) in poravnati konzularno takso.