Veleposlaništvo RS Sarajevo /Informacije za slovenske državljane /Volitve in volilna pravica /

Državljani Republike Slovenije lahko volilno pravico uveljavljajo tudi v tujini, in sicer na voliščih na diplomatsko konzularnih predstavništvih, ki jih ob vsakokratnem razpisu glasovanja s sklepom določi Državna volilna komisija.

Volilna pravica za državljane RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji

Državljan RS, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in še ni vpisan v evidenco volilne pravice državljanov RS, se vpiše v evidenco na podlagi zahteve. Zahteva se vloži pri pristojnem organu, na območju katerega je državljan ali eden od njegovih staršev imel zadnje stalno prebivališče, če tega ni mogoče ugotoviti, pa pri pristojnem organu, na območju katerega želi uresničevati volilno pravico, ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.

Volilna pravica v tujini za državljane RS, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji

Volivci, ki so vpisani v volilni imenik v Republiki Sloveniji in imajo začasno prebivališče v tujini, lahko ob predhodni izpolnitvi zahteve za vpis v evidenco volilne pravice glasujejo v tujini na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije.