Veleposlaništvo RS Sarajevo /Informacije za slovenske državljane /Izdaja potnega lista /

Državljani Republike Slovenije, ki v tujini prebivajo stalno ali začasno, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini ali na katerikoli Upravni enoti v Republiki Sloveniji, kjer je taksa nižja kot na Veleposlaništvu. Vloga za izdajo potnega lista je mogoča pod pogojem, da je oseba evidentirana kot državljan RS. Otroka, rojenega v tujini, je potrebno predhodno priglasiti v državljanstvo RS in šele nato zaprositi za izdajo njegovega potnega lista.

Postopek izdaje potnega lista

Vlogo za izdajo potnega lista vloži državljan osebno na veleposlaništvu. Prosilec mora svojo identiteto izkazati z veljavnim osebnim dokumentom ter predložiti stari potni list (če ga ima). K vlogi je potrebno predložiti eno (1) biometrično fotografijo in poravnati konzularno takso. Ob predaji vloge se zajamejo tudi prstni odtisi prosilca.  

Vpis spremembe naslova v potni list

Spremembo stalnega prebivališča se lahko vpiše v potni list, izdan po 28. 6. 2009. Vpis naslovov v Sloveniji oziroma vpis naslova v tujini zaradi preselitve iz Slovenije ureja upravna enota. Če gre za selitev iz ene tuje države ali naslova v drugo državo ali na drug naslov v tujini pa lahko za vpis naslova zaprosite na veleposlaništvu. Vpis spremembe naslova se izvede pri proizvajalcu potnih listin, kar pomeni, da je prosilec do zaključka postopka vpisa brez potnega lista.