Veleposlaništvo RS Sarajevo /Informacije za slovenske državljane /Izguba/odtujitev dokumentov /

Izgubo/odtujitev potnega lista ali osebne izkaznice morate prijaviti policijski postaji, na območju katere je bil dokument izgubljen/odtujen. Dokument za vrnitev v domovino vam izda veleposlaništvo. 

Za izdajo potnega lista za vrnitev je potrebno predložiti:

  • potrdilo policije o prijavi izgube oziroma kraje potnega lista
  • biometrično fotografijo
  • potrdilo o plačani konzularni taksi (taksa znaša 19 € oz. 37,16 BAM in se lahko poravna ob vložitvi vloge)

Prosilec mora svojo identiteto izkazati z osebnim dokumentom s fotografijo. Priporočamo, da si pred odhodom v tujino priskrbite (overjeno) fotokopijo svojega potnega lista, ki jo hranite ločeno od originalnega dokumenta.