Veleposlaništvo RS Sarajevo /Informacije za slovenske državljane /

Kaj diplomatsko-konzularno predstavništvo lahko stori za vas?

 • Izda začasni potni list za vrnitev v Republiko Slovenijo;
 • Posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo;

 • Če tako želite, vzpostavi stik z vami, če so vas priprli ali zaprli, ter ob vašem soglasju obvesti vaše sorodnike oz. prijatelje, v kakšnem položaju ste se znašli; 

 • Obvesti sorodnike oz. prijatelje ter pristojne institucije v primeru nesreče ali smrti;

 • Pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo;*

 • Pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji; 

 • Pomaga pri urejanju zapuščinskih zadev;

 • Overja prevode, potrdila in podpise v upravnih postopkih;

 • Pomaga pri ureditvi digitalnega potrdila za fizične osebe.

* ne prevzemamo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih storitev.

 

Česa diplomatsko-konzularno predstavništvo ne more storiti za vas?

 • Izposlovati izpustitve iz pripora ali zapora;

 • Plačati varščine, zastopati pred sodiščem ali preiskovati kaznivih dejanj; 

 • Preprečiti lokalnim oblastem, da vas po preteku zaporne kazni prisilno vrnejo/deportirajo v Republiko Slovenijo;

 • Priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnišnici ali zaporu;

 • Plačati stroškov zdravljenja, namestitve, odvetniških ali drugih storitev;

 • Pomagati vstopiti v državo;

 • Priskrbeti priporočilnih pisem ali drugih potrdil za pridobitev vizuma;

 • Rezervirati hotelov ali drugih namestitev;

 • Priskrbeti dela ali dovoljenja za bivanje.