Veleposlaništvo RS Sarajevo /Informacije za slovenske državljane /

Bosna in Hercegovina je dne 25. 3. 2020 zaradi preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom sprejela ukrep prepovedi vstopa vsem tujcem, razen izjem. Ukrep je v veljavi do preklica.

Izjeme so zdravstveni delavci, bolniki ki potujejo na nujno zdravljenje, čezmejni delavci, službe in timi civilne zaščite, pripadniki NATO-a v BiH, osebe, ki imajo dovoljenje za prebivanje v BIH. Izjeme veljajo tudi za voznike (in sovoznike) tovornih vozil in posadke letal, pod pogojem, da v BiH ne ostanejo več kot 12 ur.  

Od 30. 4. 2020 lahko mejo prehajajo državljani sosednjih držav, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in so lastniki kmetijskih zemljišč v BIH.

Od 21. 5. 2020 sodijo med izjeme tudi ožji družinski člani (zakonski partner, starši, otroci, bratje in sestre), ki se udeležijo pogreba ožjega sorodnika in tujci, ki v BiH potujejo z razlogom poslovnega obiska oz. poslovnih obveznosti. 

Dokumentacija potrebna za udeležbo na pogrebu:

•           dokaz o smrti ožjega sorodnika

•           dokazilo o sorodstvu z umrlim

V primeru, da vstopijo v državo z namenom udeležbe na pogrebu je dovoljeno zadrževanje v BIH največ 72 ur.

Dokumentacija potrebna pri vstopu z namenom poslovnega obiska:

•           pisno vabilo pravnega subjekta v BiH 

•           potrdilo o negativnem testu na SARS-CoV-2, ki ob vstopu v BIH ni starejše od 48 ur.

 

Od 29. 5. 2020 je BIH dovolila vstop v BIH državljanom sosednjih držav (Srbija, Črna gora, Hrvaška).

Od 2. 6. 2020 je dovoljen vstop v državo tujcem - družinskim članom BIH državljana. Vstopijo lahko mladoletni tujci, ki so v spremstvu enega od staršev ali skrbnika, ki je državljan BIH. Ravno tako je vstop dovoljen tujcu, ki je soprog/a državljana BIH in ga spremlja.

Slovenski državljani (če so med izjemami) lahko prečkajo mejo samo s potnim listom.

Dokler veljajo sprejeti ukrep, vstop v BIH  z namenom turizma ali zasebnega obiska za slovenske državljane ni mogoč.

Kaj diplomatsko-konzularno predstavništvo lahko stori za vas?

 • Izda začasni potni list za vrnitev v Republiko Slovenijo;
 • Posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo;

 • Če tako želite, vzpostavi stik z vami, če so vas priprli ali zaprli, ter ob vašem soglasju obvesti vaše sorodnike oz. prijatelje, v kakšnem položaju ste se znašli; 

 • Obvesti sorodnike oz. prijatelje ter pristojne institucije v primeru nesreče ali smrti;

 • Pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo;*

 • Pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji; 

 • Pomaga pri urejanju zapuščinskih zadev;

 • Overja prevode, potrdila in podpise v upravnih postopkih;

 • Pomaga pri ureditvi digitalnega potrdila za fizične osebe.

* ne prevzemamo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih storitev.

 

Česa diplomatsko-konzularno predstavništvo ne more storiti za vas?

 • Izposlovati izpustitve iz pripora ali zapora;

 • Plačati varščine, zastopati pred sodiščem ali preiskovati kaznivih dejanj; 

 • Preprečiti lokalnim oblastem, da vas po preteku zaporne kazni prisilno vrnejo/deportirajo v Republiko Slovenijo;

 • Priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnišnici ali zaporu;

 • Plačati stroškov zdravljenja, namestitve, odvetniških ali drugih storitev;

 • Pomagati vstopiti v državo;

 • Priskrbeti priporočilnih pisem ali drugih potrdil za pridobitev vizuma;

 • Rezervirati hotelov ali drugih namestitev;

 • Priskrbeti dela ali dovoljenja za bivanje.