Veleposlaništvo RS Sarajevo /Kultura in izobraževanje /Agencija za knjigo RS /

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

Javna agencija za knjigu Republike Slovenije je vladina organizacija, koja se brine za sve elemente u knjižnom lancu - od autora do izdavača i čitatelja. Agencija je osnovana 2009. godine da sistemski:

 • podržava izdavanje kvalitetnih knjiga i revija sa područja beletristike i nauke, kod slovenačkih izdavača;
 • dodjeljuje radne stipednije vrhunskim domaćim autorima beletrističke i naučne publicistike i podstiče mobilnost autora;
 • izvodi knjižničnu naknadu;
 • podržava i promovira slovenačke knjige i autore u Sloveniji i inostranstvu;
 • podržava i izvodi literarne festivale i druge događaje te manifestacije, prevodilačke workshope i susrete pa i stručno usavršavanje u Sloveniji;
 • podržava i izvodi razne oblike međunarodnog učestvovanja, posebno prevođenje slovenačkih tekstova na strane jezike i organizaciju nacionalnih štandova izdavača slovenačke beletristike i naučne publicistike u inostranstvu;
 • podržava i izvodi projekte promocije čitanja;
 • podržava razvoje mreže knjižara u cijeloj Sloveniji i omogućava veću dostupnost knjige;
 • povezuje se sa drugim sličnim međunarodnim institucijama;
 • savjetuje i nudi stručnu pomoć domaćim i stranim autorima, izdavačima i ostalim.

 

MEĐUNARODNA SARADNJA

Podrška za prevode

Javna agencija za knjigu dva puta godišnje na svojoj web stranici (www.jakrs.si) objavljuje javni konkurs za prevode knjižnih tekstova slovenačkih autora na strane jezike. Za finansijsku podršku se mogu kandidovati direktno prevodioci i strani izdavači, društva i pozorišta, koja planiraju knjižna izdanja ili pozorišnu predstavu teksta slovenačkog autora.

Ugovor će u svakom slučaju biti sklopljen sa prevodiocem i podrška će biti upućena direktno na bankovni račun prevodioca.

Javna agencija za knjigu podržava prevode beletristike za odrasle, mladež i djecu, pa i eseističke i kritičke tekstove iz oblasti kulture, umjetnosti i humanističke nauke.

Dokumentacija za javni konkurs:

 1. tekst javnog konkursa,
 2. prijavni formular OBR 1,
 3. primjerak ugovora OBR 2.

Obavezni dodaci prijavnog formulara i parafiranog  primijerka ugovora su i:

 1. Spisak tekstova, koje je prevodioc dosad preveo sa slovenačkog jezika i ostalih stranih jezika.
 2. Spisak svih tekstova slovenačkih autora, koje je strani izdavač, društvo ili pozorište već izdao ilil izveo (potrebno je ispuniti i u slučaju, da izdavač, društvo ili pozorište još nemaju rezultata na tom području djelatnosti).
 3. Pismo namjere ili ugovor, sklopljen između prevodioca i stranog izdavača, društva ili pozorišta, u kojem se jasno vidi datum završetka prevoda i datum predviđenog izdanja knjige odnosno pozorišne premijere.
 4. Preporuke prevodioca: fotokopije medijskih izvještaja o radu prevodioca u posljednje četiri godine, s tim da su najvažnije dvije zadnje godine.
 5. Za građane koji su državljani Republike Slovenije, fotokopija pasoša.

Na svakom izdanju sufinansirane knjige izdavač treba navesti, da je prevod sufinasirala Javna agencija za za knjigu Republike Slovenije. Isto to važi i za pozorišne časopise ili druge publikecije u vezi sa izvođenjem prevedenog teksta u pozorištu.

 

Mobilnost

Javna agencija za knjigu podržava i mobilnost slovenačkih autora – nastupe na događajima u inostranstvu. U 2010. godini je prvi put objavljen i javni konkurs za sufinansiranje putnih troškova autora, koji učestvuju na literarnim festivalima i sličnim manifestacijama u inostranstvu. Svaki autor za sufinansiranje troškova može kandidovati najviše tri puta godišnje.

Dokumentacija javnog konkursa za mobilnost:

 1. tekst javnog konkursa,
 2. prijavni formular OBR 1,
 3. primjerak ugovora OBR 2.

Obavezni dodaci prijavnog formulara i parafiranog primjerka ugovora su i:

 1. Službeni poziv autoru na festival ili drugu literarnu manifestaciju.
 2. Program (ili nacrt programa) festivala odnosno književne manifestacije.

 

Javna agencija za knjigu Republike Slovenije

Tržaška cesta 2

1000 Ljubljana

tel: +386 (0) 1 369 58 20

fax: +386 (0) 1 369 58 30

Slovenija

gp.jakrs(at)jakrs.si

www.jakrs.si