Veleposlaništvo RS Sarajevo /Gospodarsko sodelovanje /Gospodarski položaj v BiH /Zunanja trgovina BiH /

Zunanja trgovina BiH

Zunanjetrgovinska menjava BiH v letu 2017 – Slovenija ostaja peta najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerka BiH

Zunanjetrgovinska zbornica (VTK) BiH je februarja 2018 objavila in predstavila pregled in analizo zunanjetrgovinske menjave BiH v letu 2017 (op. vsi podatki so navedeni v KM, menjalni tečaj 1 EUR = 1,95583 KM). V nadaljevanju navajamo ključne poudarke.

BiH je v letu 2017 ustvarila blagovno menjavo v skupni vrednosti 29,832 mlrd KM, kar je za 3,8 mlrd KM oziroma 14,61% več kot v letu 2016.

Izvoz BiH je pri tem znašal 11,38 mlrd KM, kar predstavlja 1,61 mlrd KM oziroma 16,5% več kot v 2016. V skupnem deležu izvoza v letu 2017 Federacija BiH (FBiH) sodeluje s 64,80%, Republika srbska (ERS) z 32,19% ter Distrikt Brčko (DB) z 2,91%.

Uvoz BiH je znašal 18,45 mlrd KM, kar je za 2,19 mlrd oziroma 13,44% več kot leto poprej. V skupnem deležu uvoza FBiH sodeluje s 68,01%, ERS z 27,20%, DB pa s 3,41%.

Skupni zunanjetrgovinski deficit se je, v primerjavi z letom 2016, povečal za 8,78% in znaša 7,06 mlrd KM.

Najpomembnejši zunanjetrgovinski partnerji BiH tudi v letu 2017 ostajajo posamezne države EU in CEFTA (predvsem sosednje države), brez večjih sprememb v strukturi in vrstnem redu glede na prejšnja leta. Gledano z vidika skupine držav je najpomembnejši zunanjetrgovinski partner BiH EU, ki zavzema 68,6% (lani 70,7%) celotne zunanjetrgovinske menjave BiH (70,4% delež izvoza in 67,4% delež uvoza), obseg menjave se je od lani povečal za cca 2,05 mlrd KM.

Države CEFTA (najpomembnejša Srbija) zavzemajo 16% (lani 15,6%) celotne BH zunanjetrgovinske menjave (17% znaša delež izvoza, 15,5% pa delež uvoza).

Države EFTA (najpomembnejša Švica) zajemajo 2,3% BH zunanjetrgovinske menjave (lani 2,5%), od tega je delež izvoza 1,8%, uvoza pa 2,6%.

Ostale države (Turčija, Kitajska, Indija, ZDA, Ruska federacija, Egipt itd.) zavzemajo 13,1% (lani 11,3%) BH zunanjetrgovinske menjave, pri čemer je delež izvoza 10,8%, uvoza pa 14,5%.

Najpomembnejše BH zunanjetrgovinske partnerice v letu 2017 so bile (op. za leto 2016 je bila na drugem mestu Nemčija, ki jo je letos prehitela Srbija):

  • Hrvaška (14,40% celotne blagovne menjave v skupni višini 4,30 mlrd KM, od tega 1,33 mlrd izvoza   (11,65%) in 2,97 mlrd KM uvoza (16,09%)); 
  • Srbija (12,41% celotne blagovne menjave v višini 3,70 mlrd KM, od tega 1,16 mlrd KM izvoza (10,17%) in 2,55 mlrd KM uvoza (13,80%);
  • Nemčija (11,27% celotne blagovne menjave v skupni višini 3,36 mlrd KM, pri tem 1,61 mlrd KM izvoza (14,14%) in 1,75 mlrd KM uvoza (9,49%));
  • Italija (9,52% celotne blagovne menjave v višini 2,84 mlrd KM, pri čemer je 1,22 mlrd KM izvoza (10,70%) in 1,62 mlrd KM uvoza (8,78%);
  • SLOVENIJA (8,98% celotne blagovne menjave v skupni višini 2,68 mlrd KM (cca 1,34 mlrd EUR), od tega 0,99 mlrd KM (cca 0,5 mlrd EUR) izvoza (8,68%) in 1,69 mlrd KM (cca 0,85 mlrd EUR) uvoza (9,16%).