Veleposlaništvo RS Sarajevo /Gospodarsko sodelovanje /Gospodarski položaj v BiH /Zunanja trgovina BiH /

Zunanja trgovina BiH

BDP BiH je v letu 2018 dosegel 17,4 mrd EUR,  gospodarska rast pa je znašala 3,1%. V letu 2019 naj bi bila rast pred pandemijo 2,9%, v letih 2020 in 2021 pa je bila načrtovana 2,7%. Stopnja nezaposlenosti je bila 36%, med mladimi preko 40%. Vse bolj pereč problem je tudi izseljevanje. Povprečna bruto mesečna plača v BiH je novembra 2019 znašala 733,8 EUR. Minimalna bruto plača v BIH pa od januarja 2020 znaša 266,26 EUR. 

BiH je imela v letu 2019 -4,3 mlrd EUR trgovinskega primanjkljaja. Izvoz blaga je v letu 2019 znašal 5,5 mlrd EUR, uvoz blaga pa 9,8 mlrd EUR. BiH je v letu 2019 največ izvažala pohištvo, mineralna goriva, stroje, električno in elektronsko opremo ter izdelke iz železa in jekla.

V številnih industrijskih panogah je še vedno preveč zaposlenih, kar je zapuščina prejšnjega centralno-planskega gospodarstva, čeprav omejena privatizacija izboljšuje učinkovitost v nekaterih sektorjih. Brezposelnost in visok proračunski primanjkljaj sta dva največja makroekonomska problema.

Kmetijski sektor

Predstavlja 8% BDP in zaposluje skoraj 19% delovne sile. Glavni kmetijski proizvodi so pšenica, sadje in zelenjava, veliko vlogo imata živinoreja in perutninarstvo. Kmetijstvo je v veliki meri v zasebnih rokah, kmetije so  majhne in neučinkovite. 

Storitveni sektor 

Prispeva 65% BDP in zaposluje skoraj polovico delovne sile. Najpomembnejši segmenti storitvenega sektorja so trgovina, poslovne storitve, promet, gradbeništvo in turizem. 

Industrija 

Industrija zajema  proizvodnjo pohištva, mineralnih goriv, strojev, električne in elektronske opreme ter izdelke iz železa in jekla. Po podatkih Zunanje trgovinske zbornice Bosne in Hercegovine se je izvoz lesne industrije BiH v prvem četrtletju 2020 zmanjšal za 15% v primerjavi z istim obdobjem lani in je znašal 137,1 mio EUR. Izvoz lesnega sektorja se je v prvem četrtletju zmanjšal za 9,9% na 78,2 mio EUR, izvoz lesenega pohištva pa se je v tem obdobju zmanjšal za 6,6%, na dobrih 69 mio EUR. Izvoz gradbenih materialov se je medletno povečal za 22%. Uvoz izdelkov iz lesenega sektorja se je v prvem četrtletju 2020 zmanjšal za 16% na 45,5 mio EUR.

Turizem 

Turizem prispeva 2,6% BDP in zaposluje 2,3% delovne sile. 

Največji trgovinski partnerji BIH so: Hrvaška, Srbija, Nemčija, Italija, Avstrija in na 5.mestu RS. Največji trgovinski partnerji Slovenije  (Nemčija, Italija, Avstrija, Hrvaška, Francija) so sočasno tudi največji trgovinski partnerji BIH.

Bilateralno gospodarsko sodelovanje BIH z članicami EU predstavlja 62% vse letne blagovne menjave v letu 2019. Po vrednosti menjave si sledijo Hrvaška (27%), Nemčija (19%), Slovenija (13%), Italija (13%) itd.

Investicije

EU z 11,3 mrd EUR investiranih v BIH daleč prednjači pred Rusijo z 1,4 mrd EUR, Kitajsko z 0,28 mrd EUR, ZDA z 0,25 mrd EUR. 

Makroekonomski kazalci in napovedi za BiH

V 2019 je bil 2,7% rast BDP, zaradi pandemije se pričakuje padec za 5% v 2020 in v letu 2021 rast na okoli 3,5%. (Vir:IMF).

Stopnja brezposelnosti

Do leta 2019 je bila ocenjena stopnja brezposelnosti na 15,7%, vendar nove napovedi (2020) gibanja brezposelnosti nista podali ne IMF ne Svetovna banka. Vsled krize COVID-19 so splošne ocene, da se bo brezposelnost v BiH v letu 2020 povečala, medtem ko naj bi v letu 2021 začela upadati.

Obseg slabih posojil v bankah v BiH je v zadnjih letih v konstantnem upadu. Po podatkih iz sredine leta 2019 naj bi se obseg gibal okoli 8% (op. leta 2015 je bilo takšnih posojil pri bankah v BiH okoli 13%).

Javni dolg je v letu 2017 znašal 39,2% BDP, v 2018 34,3%, v 2019 je ocenjen na 32,8% in v 2020 se predvideva 38% BDP(Vir: IMF).

Program ključnih ekonomskih reform BiH

Januarja 2019 je Svet ministrov BiH sprejel Program ekonomskih reform (ERP) za obdobje 2019 – 2021, ki bodo usmerjene v izboljšanje strateškega in zakonodajnega okvira v skladu s Pogodbo o Energetski skupnosti, vzpostavitev vzdržnega sistema financiranja železniške infrastrukture, izboljšave na področju kmetijske proizvodnje in krepitev sistema kakovostne infrastrukture BiH po vzoru EU