Veleposlaništvo RS Sarajevo /Gospodarsko sodelovanje /Gospodarski položaj v BiH /Prodaja v BiH in dajatve /

Prodaja v BiH in dajatve

Tržne poti, distribucija

Bosna in Hercegovina je zelo specifična država. Tako kot so specifični njena zgodovina, kultura in politični ustroj, je specifično tudi poslovanje v njej, ki včasih predstavlja poseben izziv, za premagovanje katerega je potrebno tudi dobro poznavanje in razumevanje razmer na terenu. BiH je sestavljena iz dveh entitet, Federacije BiH in Republike srbske ter Distrikta Brčko. Federacija BiH je nadalje razdeljena na 10 kantonov. Pri tem je potrebno vedeti, da ima državna raven le določene pristojnosti, večino pa jih imajo nižje ravni oblasti, tudi kantonalne. Federacija BiH in Republika srbska imata dva različna poslovna sistema, zato imajo nekatera večja podjetja registrirana dva poslovna subjekta v vsaki od entitet.

Pri iskanju tržnih in distributivnih poti znotraj BiH, vam je lahko v veliko pomoč Zunanjetrgovinska zbornica BiH (Vanjskotrgovinska komora (VTK) BiH), ki združuje vse izvoznike in uvoznike – podjetja na ozemlju BiH, registrirana za opravljanje aktivnosti v zvezi z mednarodno trgovino. Trenutno ima VTK približno 14.000 članov. VTK predstavlja zanesljiv vir informacij ter tako domačim kot tujim partnerjem nudi številne storitve in informacije (poslovne in tržne informacije, informacije o predpisih in zakonodaji, svetovalne usluge, promocijske aktivnosti, baze podatkov itd).

V pomoč pri pridobivanju informacij za določeno območje v BiH, prilagamo še povezave do:
Gospodarske zbornice v FBiH
Gospodarske zbornice v Republiki srbski
Gospodarska zbornica Distrikta Brčko

 

Kupna moč prebivalstva

Kupna moč prebivalstva v BiH je precej skromna. BDP na prebivalca v BiH je 72% pod povprečjem EU-28. Ocena dejanske individualne potrošnje (DIP) na prebivalca, izraženi v standardih kupne moči (SKM) je v BiH za približno 63 % nižja od povprečja v EU-28.  

BDP na prebivalca v SKM (kazalnik BDP na prebivalca v SKM je merilo gospodarske razvitosti države) je v BiH za približno 70 % nižjega od povprečja v EU-28.

 

Javna naročila

Javna naročila v BiH so objavljena na "Portalu javnih nabavki / Nabava Bosne i Hercegovine", ki deluje v okviru  Agencije za javna naročila in pisarne za pritožbe (Agencija za javne nabavke i Ured za razmatranje žalbi). Za pregled informacij na zgoraj omenjenem portalu je potrebna registracija.

 


Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Od leta 2008 je med EU in Bosno in Hercegovino sklenjen Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum (začasni sporazum).

Leta 2005 je bil vzpostavljen enoten carinski sistem, ki se skladno z Zakonom o carinski politiki BiH uporablja na celotnem ozemlju Bosne in Hercegovine.

Carinski predpisi v Bosni in Hercegovini se izvajajo na nivoju države, pod nadzorom Uprave za posredno obdavčevanje (Uprave za indirektno oporezivanje BiH). Podrobne informacije o carinskih dajatvah in postopkih so objavljene na strani: www.new.uino.gov.ba/bs/Carine.

Več informacij:
Carinski postopki
Carinske stopnje pri izvozu slovenskega blaga v Bosno in Hercegovino
Carinske stopnje pri uvozu bosansko hercegovskega blaga v Slovenijo
Ukrepi trgovinske politike
Izvoz blaga z dvojno rabo
Agencija za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini

 


Obdavčevanje podjetij


Davek na dodano vrednost

S 1. januarjem 2006 je bil uveden davek na dodano vrednost na ravni celotne države, uvedena je bila enotna davčna stopnja v višini 17 %.

Več informacij o davku na dodano vrednost.

 

Trošarine

Trošarine so posebna vrsta prometnega davka za nekatere proizvode, kot so: naftni derivati, brezalkoholne pijače, alkohol, kava in tobačni izdelki:
naftni derivati (na liter) - KM 0.30 (motorni bencin KM 0.40 in neosvinčeni motorni bencin KM 0.35)
brezalkoholni napitki (na liter) - KM 0.10
pivo (na liter) in vino (na liter) KM 0.25
alkoholne pijače in etilni alkohol (na liter) - KM 15
surova kava (na kg) - KM 1.50 (pražena kava KM 3; kavni ekstrakt KM 3.50)
tobačni izdelki - 42% na davčno osnovo.


Več informacij o trošarinah


Več informacij o davčnem sistemu v BiH: Bosnia and Herzegovina Tax system (pdf)