Veleposlaništvo RS Sarajevo /Konzularne informacije /Vizne informacije na jezicima BiH /

Vizne informacije

Opšte informacije

 

Državljanima BiH

Viza imaocima biometrijskih pasoša nije potrebna.

Imaocima starih pasoša viza je potrebna.

 

Izuzeci:

 • Za imaoce  diplomatskih i službenih pasoša BIH viza za boravak do 90 dana nije  potrebna;
 • v RS mogu ulaziti i u njoj boraviti do 90 dana imaoci dozvole za boravak Austrije, Belgije, Danske, Francuske, Finske, Grčke, Irske, Islanda, Italije, Lichtensteina, Luksemburga, Njemačke, Nizozemske, Norveške, Portugala, Španije, Švedske, Švicarske ili Velike Britanije, koja na dan ulaska u R Sloveniju važi još najmanje 3 mjeseca; 
 • ukoliko gore navedena dozvola za boravak jedne od navedenih država na dan prelaska granice važi manje od 3 mjeseca, a više od 15 dana ili ukoliko osoba posjeduje schengensku vizu tipa C, koja na dan prelaska granice važi više od 15 dana, državljani BiH mogu ući i u R Sloveniji boraviti najviše 15 dana;

 

Tranzitna viza nije potrebna državljanima BiH,koji posjeduju:

 • biometrijski pasoš;
 • važeću schengensku vizu (viza C);
 • važeću nacionalnu vizu, koju izdaju schengenske države (viza D, viza D+C);
 • važeću dozvolu za boravak, izdanu od strane jedne od država članica potpisnica schengenskog sporazuma, sa kojom je moguće putovati po schengenskom području, 
 • važeće vize za kratkoročni boravak, vize za dugoročni boravak te dozvole za boravak, izdane od strane novih država članica schengenskog sporazuma (Cipar, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska in Slovačka), kao što su navedene u Prilogu 1 Odluke br 895/2006/ES.

Obrasci

Obrasce za zahtjeve za izdavanje viza, te obrasce za garantna pisma možete dobiti na web adresi:

http://www.mzz.gov.si/si/vizumske_informacije/obrazci/

 

 

Taksa za izdavanje viza

Svi administrativni troškovi (cjenovnik u tabeli) za obradu zahtjeva za vize se uplaćuju istog dana prije podnošenja zahtjeva u poslovnici NLB Tuzlanske banke (Džidžikovac 1), ako zahtjev predajete u Sarajevu, odnosno u poslovnici NLB Razvojne banke (Kralja Petra I Karađorđevića 85a), ako zahtjev predajete u Banja Luci, bez obzira na to da li će viza biti odobrena ili ne. Drugih troškova podnosioci zahtjeva za vizu na konzularnim odjelima ne plaćaju. Bilo kakvi dodatni troškovi za dobijanje ili posredovanje za dobijanje vize su strogo zabranjeni. Nikome na konzularnom odjelu ili izvan njega nije dozvoljeno bilo kakvo zaračunavanje dodatnih usluga u vezi za dobijanjem vize. Osobe, koje se nalaze ispred prostorija ambasade nisu naši službenici i nemaju nikavkvih ovlaštenja da utiču na službene postupke.

Ljubazno molimo, da prilikom predavanja zahtjeva kod sebe imate potvrdu banke o uplati konzularne takse. Upozoravamo vas, da se konzularna taksa uplaćuje isključivo na dan predavanja zahtjeva, kada stranka predaje zahtjev na Konzularnom odjelu Ambasade Republike Slovenije u Sarajevu ili u Konzularnoj kancelariji u Banja Luci.

Cjenovnik viznih taksi:

 • Avionska tranzitna viza (viza tipa A) - 35 EUR

 • Kratkoročni boravak (viza tipa C) - 35 EUR

  • Dugoročni boravak – spajanje porodice (viza tipa D) - 66 EUR

U slučaju odbijenog zahtjeva za izdavanje vize ne vršimo povrat plaćene konzularne takse!

Spisak osiguravajućih kuća čije police osiguranja prima ambasada u postupcima za ulazne vize:

 1. Sva osiguranja iz EU,

 2. Croatia osiguranje,

 3. Lido osiguranje,

 4. BSO osiguranje,

 5. Uniqua,

 6. Triglav,

 7. Jahorina osiguranje,

 8. VGT osiguranje,

 9. ASA osiguranje,

 10. Camelia osiguranje,

 11. Krajina osiguranje,

 12. Kosig Dunav osiguranje,

 13. Sarajevo osiguranje,

 14. Drina osiguranje,

 15. Nešković osiguranje,

 16. Bobar osiguranje,

 17. Croatia Mostar (Coris),

 18. Hercegovina (Coris),

 19. Merkur (Coris),

 20. Mikrofin (Coris),

 21. Euroherc (Almeda assistance and health services Munich).

Uslovi za ulazak i boravak u Republici Sloveniji:

 • U roku od 3 dana od datuma ulaska na teritoriju Republike Slovenije potrebno se prijaviti u nadležnu policijsku stanicu.

 • Teritorij Republike Slovenije morate napustiti prije isteka vize.

 • Boraviti morate na adresi, koja je navedena na zahtjevu za izdavanje vize.

 • Ako ste u Republiku Sloveniju ušli na osnovu ulazne vize, zabranjeno vam je zaposlenje ili obavavljanje uslužnih dijelatnosti bez radne dozvole.

 • Na zahtjev graničnih organa morate pokazati sve, što je potrebno za ulazak i boravak u Republici Sloveniji (npr. hotelski smještaj, fotokopija garantnog pisma).

 • Na zahtjev graničnih organa morate pokazati minimalna finansijska sredstva za ulazak i boravak u Republici Sloveniji. Minimalna finansijska sredstva su određena kao 70 EUR na dan, za predviđeni boravak, odnosno 50% tog iznosa u slučaju da se radi o maloljetnoj osobi, koja putuje zajedno sa roditeljima ili zakonskim starateljima.

Dodatne informacije su na raspolaganju na web adresi: http://www.mzz.gov.si/si/vizumske_informacije

Potrebna dokumentacija:

Za ulaznu vizu:

Od osobe koja poziva:

 • garantno pismo, originalno i ovjereno kod notara ili na upravnoj enoti u Republici Sloveniji, koje ne smije biti starije od 30 dana i fotokopija istog,
 • potvrda o obezbjeđenom smještaju i sredstvima za izdržavanje pozvanih osoba.

Od osobe kojoj je potrebna viza:

 • u potpunosti ispunjen zahtjev,
 • fotografija,
 • pasoš i fotokopija stranice sa ličnim podacima,
 • komercjialno putničko osiguranje (za vrijeme trajanja putovanja),
 • dokaz o ličnim primanjima,
 • potvrda o zaposlenju, obrazac M2 (za zaposlene),
 • ovjera garantnog pisma od strane Vanjsko trgovinske komore BiH(u slučaju poslovne posjete),
 • potvrda Vanjsko trgovinske komore BiH o obavljanju prevoza u međunarodnom prometu (za profesionalne vozače),
 • rješenje PIO o penziji(za penzionere),
 • indeks ili potvrda o školovanje (za studente i đake),
 • ZK izvod (za vlasnike zemljišta).

U postupku izdavanja vize upozoravmo na sljedeće:

 • Potpuna dokumentacija ne jamči izdavanje vize,
 • Zahtjevi moraju biti lično predani,
 • Maloljetne osobe moraju doći u pratnji roditelja ili zakonskih staratelja,
 • Zahtjevi za izdavanje viza se obrađuju u roku od 5 radnih dana,
 • Za osobe, koje posjeduju diplomatski ili službeni pasoš BiH viza nije potrebna.