Veleposlaništvo RS Sarajevo /Gospodarsko sodelovanje /Gospodarski položaj v BiH /

Gospodarska slika v BiH

BiH ostaja ena najrevnejših držav v Evropi. V številnih industrijskih panogah je še vedno preveč zaposlenih, kar je zapuščina prejšnjega centralno-planskega gospodarstva, čeprav omejena privatizacija izboljšuje učinkovitost v nekaterih sektorjih. Kmetijstvo je v veliki meri v zasebnih rokah, vendar so kmetije majhne in neučinkovite. Kot posledica vojne se je uvoz hrane dramatično povečal v letih 1992-1995. Po vojni se je industrijska proizvodnja zmanjšala za 80%, stopnja brezposelnosti pa se je do danes dvignila preko 40%. Brezposelnost in visok proračunski primanjkljaj sta dva največja makroekonomska problema v BiH. Bančni sektor je že precej reformiran, na bosanski bančni trg je vstopilo veliko tujih bank, predvsem avstrijskih in italijanskih, ki imajo danes že preko 85% lastništva. To je podjetjem omogočilo lažji dostop do kapitala in bolj kvalitetne bančne storitve. Privatizacija državnih podjetij pa se odvija zelo počasi (op. o tem več v nadaljevanju). Določen napredek v gospodarstvu je bil po vojni dosežen s podpisom Daytonskega sporazuma, a gospodarstvo BiH je še vedno v tranziciji. BiH vidi možnost gospodarskega razvoja v priključitvi v EU (stabilizacijsko-asociacijski sporazum med EU in BiH podpisan junija 2008). Bosna in Hercegovina je postala članica CEFTE septembra 2007.