Veleposlaništvo RS Sarajevo /Gospodarsko sodelovanje /Bilateralni odnosi med Slovenijo in BiH /

BLAGOVNA MENJAVA

BiH je 11. najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije glede na vrednost blagovne menjave, ki je v letu 2017 znašala 1.250,4 mlrd EUR in je bila za cca. 138,2 mio EUR (oz. 12,4 %) višja kot v letu 2016. Vrednost izvoza je znašala 732,8 mio EUR (54,3 mio EUR oz. 8 % več kot v letu 2016), kar BiH postavlja na 10. mesto med najpomembnejšimi slovenskimi izvoznimi trgi, vrednost uvoza iz te države pa je znašala 517,6 mio EUR (84,1 mio EUR oz. 19,4 % več kot v letu 2016).

Najpomembnejši proizvodi v izvozu iz Slovenije na trg BiH v letu 2017: zdravila (8,6%), avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi (7,3%), olja dobljena iz nafte in olja dobljena iz bituminoznih mineralov (6,5%), obdelano usnje (4,2%), izolirana žica, kabli in drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez njega, kabli iz optičnih vlaken izdelani iz posamično oplaščenih vlaken (2,8%), nove zunanje pnevmatične gume (2,5%), živila (2%), motorna vozila za prevoz blaga (1,3%), vode, mineralne, sodavice, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih in zelenjavnih sokov (1,3%), traktorji in druga vlečna vozila (1,1%) itd.

V letu 2017 so podjetja iz Slovenije iz BiH uvozila največ naslednjih proizvodov: zračne ali vakumske črpalke, zračni ali plinski kompresorji in ventilatorji, ventilacijske ali recirkulacijske nape z vgrajenim ventilartorjem (13,1%), umetni korund, kemično določen ali ne, aluminijev oksid in hidroksid (6,2%), izolirana žica, kabli in drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez njega, kabli iz optičnih vlaken izdelani iz posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njega (4,3%), les za ogrevanje v hlodih, polenih, vejah, butarah ali podobnih oblikah, iver in podobni drobci, žagovina, lesni odpadki in ostanki, aglomerirani ali neaglomerirani v hlode, brikete, palete ali podobne oblike (3,8%), deli za rotacijske električne stroje (3,2%), tiskane knjige, brošure, letaki in podobno tiskano gradivo, v prostih listih ali ne (3,2%), drugi proizvodi iz usnja ali umetnega usnja (3%), konstrukcije in deli konstrukcij, iz aluminija (3%), obutev s podplati iz gume, plastične mase, usnja ali umetnega usnja in z zgornjim delom iz usnja (2,7%) itd.

 

NEPOSREDNE NALOŽBE

BiH je bila tudi v letu 2016 na tretjem mestu glede vrednosti slovenskih neposrednih naložb v tujini, za Hrvaško in Srbijo. Po podatkih Banke Slovenije je vrednost slovenskih naložb v BiH konec leta 2016 kumulativno znašala 514,8 mio EUR (6,82 % rast glede na leto 2015, ko je vrednost slovenskih investicij v BiH znašala 482,0 mio EUR), kar predstavlja približno 9 % vseh slovenskih naložb v tujini.

Po podatkih Banke Slovenije je bila v letu 2016 BiH na 17. mestu med najpomembnejšimi tujimi investitorji v Sloveniji, saj je bilo konec leta 2016 v Sloveniji za 57,0 mio EUR neposrednih naložb iz BiH (80,19 % rast glede na leto 2015, ko je kumulativna vrednost BiH investicij v Sloveniji znašala 31,7 mio EUR), kar predstavlja približno 0,4 % vseh tujih neposrednih naložb v Sloveniji.

 

MENJAVA STORITEV

Po podatkih Banke Slovenije za leto 2016 je skupna menjava storitev z BiH znašala 170 mio EUR (leta 2015 165,4  mio EUR). Vrednost izvoza storitev je znašala 68,4 mio EUR (potovanja 22,8 mio EUR, ostale poslovne storitve 19,1 mio EUR, transport 9,1 mio EUR, telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve 7,7 mio EUR,…), vrednost uvoza pa 101,6 mio EUR (telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve 30,8 mio EUR, potovanja 28,8 mio EUR, ostale poslovne storitve 13,8 mio EUR, transportne storitve 111,5 mio EUR,…).

 

TURIZEM

V letu 2017 je BiH glede števila prihodov zasedla 21. mesto med vsemi prihodi tujih turistov (49.041 od skupno 3,4 mio prihodov tujih turistov oz. 1,44% delež glede na vse prihode tujih turistov) oz. za 17,3 % več prihodov BiH turistov kot leta 2016). Glede nočitev se BiH v letu 2017 nahaja na 19. mestu med tujimi državami (112.287 prenočitev od skupno 8,1 mio prenočitev tujih turistov oz. 1,4% delež glede na vse prenočitve tujih turistov) oz. za 24,2 % več kot v letu 2016.