Veleposlaništvo RS Sarajevo /Konzularne informacije /Cenik konzularnih storitev /

Cenik konzularnih storitev

Konzularne takse se morajo vplačati na banki pred vložitvijo vloge. Plačilo je možno zgolj v lokalni valuti (KM). V Sarajevu je potrebno poravnati konzularne takse v poslovalnici NLB Tuzlanske banke na naslovu Džidžikovac 1, v Banja Luki se konzularne takse lahko poravnajo v poslovalnici NLB Razvojne banke na naslovu Kralja Petra I. Karađorđevića 85a.

 

CENIK KONZULARNIH TAKS

 

Vloga

EUR

KM

Vloga – če ni druge takse

13

25,45

Naslednja vloga v isti zadevi

6

11,75

 

 

 

Vročitev

EUR

KM

Vročitev – v Evropi

6

11,75

Vročitev – izven Evrope

13

25,45

 

 

 

Državljanstvo

EUR

KM

Sprejem v državljanstvo

354

692,35

Odpust iz državljanstva

354

692,35

Ugotovitev državljanstva

181

354,00

Priglasitev v državljanstvo do 36. leta

13

25,40

 

 

 

Prebivališče

Prijava in odjava prebivališča

takse prosto

Vpis novega stalnega prebivališča v potni list

takse prosto

 

 

 

Potrdila, izpiski

EUR

KM

Posredovanje izpiskov iz matičnih knjig

takse prosto

Posredovanje izpiska iz RMK zaradi priglasitve v državljanstvo do 36. leta (taksa + vročitev)

19

37,15

Posredovanje izpiska iz RMK zaradi naknadnega vpisa - oba starša državljana RS

takse prosto

Pridobitev izpiskov iz matičnih knjig iz RS in vročitev stranki (taksa + 2x vročitev)

25

48,90

Pridobitev izpiskov iz tujine (taksa + vročitev + plačilo tujim organom)

19

37,15

Posredovanje izjave o spremembi imena po poroki, če ta ni razviden iz PMK (taksa + vročitev)

19

37,15

Pridobitev potrdila o samskem stanu (taksa + vročitev)

19

37,15

Izdaja potrdila, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze

38

74,30

Izdaja potrdila o živetju slovenskega državljana

takse prosto

Vloga za spremembo osebnega imena z odločbo

51

99,75

Naslednja vloga za spremembo osebnega imena

102

199,50

Izdaja potrdil za DDV in carinskih potrdil

35

68,45

Spremnica za prenos posmrtnih ostankov

14

27,40

Deponiranje podpisa in pečata notarja pri DKP

110

215,15

Sestava pooblastila

14

27,40

Sestava oporoke na DKP

69

134,95

Sestava oporoke izven DKP

111

217,10

Preklic oporoke

35

68,45

Dopolnitev oporoke

55

107,60

Sestava pogodbe na DKP

55

107,60

Sestava druge listine ali potrdila na zahtevo stranke

38

74,30

 

 

 

Overitve

EUR

KM

Prepis ali fotokopija, narejena na DKP + overitev, prva stran

14

27,40

Prepis ali fotokopija, narejena na DKP – vsaka naslednja stran

6

11,75

Overitev potrdila o živetju tujega državljana

13

25,40

Overitev fotokopije (naredi stranka) prva stran

14

27,35

Overitev fotokopije (naredi stranka) – vsaka naslednja stran

6

11,75

Overitev prevoda

14

27,35

Prevod in overitev prevoda na stran (naredi DKP)

35

68,45

Overitev potrdila o zdravstveni neoporečnosti

24

46,95

Overitev potrdila o poreklu blaga, overitev računov ali druge listine, s katero se potrjuje poreklo blaga ali upravičenost blaga do porekla ali imena

45

88,00

Overitev podpisa na zasebni listini

19

35,20

Overitev tujega uradnega podpisa in pečata (deponiranega)

14

27,40

 

 

 

Potni list

EUR

KM

Vloga za izdajo potnega lista

6

11,75

Potni list z veljavnostjo 1 leto + vloga

47

91,90

Potni list z veljavnostjo 3 let + vloga

57

111,50

Potni list z veljavnostjo 5 let + vloga

76

148,65

Potni list z veljavnostjo 10 let + vloga

115

224,90

Potni list za vrnitev v SLO in EU

19

37,15

Potni list za tujce

66

129,10

Naznanitev pogrešitve potnega lista

takse prosto

Za izdajo novega potnega lista ob prvi pogrešitvi, tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača 2x vrednost takse.

Za izdajo novega potnega lista ob vsaki naslednji  pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge, se plača 4x vrednost takse.

 

 

 

Osebna izkaznica

EUR

KM

Osebna izkaznica z veljavnostjo 1 leto + vloga

37

72,40

Osebna izkaznica z veljavnostjo 3 let + vloga

44

86,00

Osebna izkaznica z veljavnostjo 5 let + vloga

60

117,35

Osebna izkaznica z veljavnostjo 10 let + vloga

76

148,65

Vloga za izdajo osebne izkaznice

6

11,75

Naznanitev pogrešitve osebne izkaznice

takse prosto

Za izdajo nove osebne izkaznice ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi osebne izkaznice zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača 2x vrednost takse.

Za izdajo nove osebne izkaznice ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi osebne izkaznice zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge se plača 4x vrednost takse.

 

 

 

Vizumi

EUR

KM

Vizumska taksa -  normalna

60

117,35

Vizum D

77

150,60

Vizumska taksa - olajšava

35

68,45

Pritožba na zavrnitev vizuma

153

299,25

 

 

 

Dovoljenje za prebivanje

EUR

KM

Vloga za dovoljenje za začasno prebivanje

102

199,50

 

 

 

Zapuščinske zadeve

EUR

KM

Sestava zapisnika na DKP/prva stran

35

68,45

Sestava zapisnika na DKP/vsaka naslednja stran

5

9,80

Uradna opravila zunaj prostorov DKP/ura dela

97

189,70

Popis zapuščine s cenitvijo/posamezno cenitev, izvid (taksa + 1% od ocenjene vrednosti)

111

217,10

Upravljanje zapuščine, premoženja/ od čistega dohodka 6%

 

 

<//span><//strong>